For kort tid siden gikk Per Martin Sandtrøen fra Senterpartiet hardt ut i denne avisen i et forsøk på å forsvare regjeringens kjøp av Meraker Brug. Sandtrøen maler et bilde av at eiendommen potensielt kunne endt opp i utenlandske hender, og at det derfor var naturlig av regjeringen å bruke hele 2,65 milliarder kroner på en skog i Trøndelag. Nå viser det seg at risikoen for utenlandsk eierskap aldri var reell.

Dagens Næringsliv avslørte at Statskog slett ikke bød mot hverken kinesiske interessenter eller russiske oligarker, men Norges egen Kjell Inge Røkke. Historien som Senterpartiet fortalte om at dette kjøpet måtte gjennomføres for å sikre «norsk eierskap over norsk natur» viste seg å ikke holde vann. Det er for øvrig viktig å være klar over at om regjeringen hadde blitt overbydd av en utenlandsk aktør som kunne skadet Norges sikkerhet, hadde den kunne bruke den nye Sikkerhetsloven til å stoppe salget.

Feilprioritering

Fremskrittspartiet har vært helt klare på at dette kjøpet er en åpenbar feilprioritering. I flere uker har vi fått høre fra regjeringen hvor viktig det er med et stramt budsjett. Skatter og avgifter har blitt satt opp, og velferdsordninger har blitt nedprioritert. Så kom nyheten om at regjeringen prioriterer å kjøpe Meraker Brug. Staten må imidlertid prioritere sine knappe ressurser. Skal regjeringen bruke mer penger på eiendom betyr det mindre penger til blant annet sykehjem, veier og annen infrastruktur. Resultatet ser vi allerede: fra og med neste år blir det stopp i tilskudd til utbygging av sykehjem.

Bør ikke kjøpe skog

Bakteppet for kjøpet av Meraker Brug er en situasjon der vi må øke sikkerhet og beredskap, og at folk og bedrifter opplever de største pris- og utgiftsøkningene på mange generasjoner. Det riktige i denne situasjonen er å bruke våre felles ressurser, vår finansformue, på det norske folk og de som sliter. Statens ressurser bør ikke brukes på å kjøpe skog i Meråker.

Under pressekonferansen etter kjøpet konstaterte statsministeren at prisen var godt forankret i finansielle analyser. Nå kan derimot Dagens Næringsliv fortelle at det vil ta 335 år før kjøpesummen er nedbetalt. Dette er ingen god investering fra staten. Vi ser konturene av statskapitalisme.

Statskapitalisme

Vi i Fremskrittspartiet undrer oss over hvor det har blitt av det gamle Senterpartiet som hadde tro på forvaltningsevnen til lokalt næringsliv, bønder og skogeiere. Nå er det statskapitalismen som er Vedums og Senterpartiets ideologi. Fremskrittspartiet ønsker at det er de som er best skikket til å eie, forvalte og videreutvikle ressursene – både fra et bedriftsøkonomisk og et samfunnsøkonomisk perspektiv – som gjør dette. Meraker Brug var eid i generasjoner av en norsk, privat stiftelse sammen med private investorer. Det har gått svært bra. Det er ikke gitt at staten vil være en bedre eier. Kanskje den til og med vil bli dårligere.

Les også

Hvem skal eie Norge?