Regjeringen letter på tiltakene: Fjerner skjenkestopp og gjenåpner breddeidretten