Støre-regjeringen vil nå avslutte fritt behandlingsvalg, med støtte fra SV og Rødt, fra 2023. Det er en historisk svekkelse av pasientenes rettigheter.

Dette gjør at det deretter blir en mer todelt helsetjeneste, hvor størrelsen på lommeboken blir avgjørende om hvor man kan velge behandling eller ikke når staten ikke lengre skal ta regningen for behandlingen.

Dette viser at Arbeiderpartiet er mer opptatt av partipolitikk og ideologi enn helsen til folk. Det er de svakeste gruppene som virkelig trenger hjelp som nå vil merke dette mest.

Det er et paradoks at når vi i dag snakker om at vi virkelig trenger all kapasiteten vi klarer i helsetjenestene våre, og så skal regjeringen fjerne fritt behandlingsvalg som har fungert så godt.

Dette vil gi økt press og lengre sykehuskøer av det som er igjen når det blir mindre valgfrihet og mangfold av tilbud som kan avlaste. Lange sykehuskøer var også et kjennemerke med den forrige rødgrønne regjeringen.

Det er unødvendig at folk skal måtte lide i kø for behandling fordi at man fra regjeringens side, SV og Rødt har ideologiske skylapper som valgfrihet og mangfold i tjenestetilbudet.

Fremskrittspartiet vil bevare ordningen med fritt behandlingsvalg. Den har fungert godt, gitt pasientene valget hvor de skal behandles og ikke minst en raskere behandling, som er avgjørende for å bli raskt frisk.