Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august