– Det er sterkt bekymrende at usunne matvarer blir billigere mens sunne matvarer blir dyrere, vi vet at dette er uheldig for folkehelsen, sier statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisen på spisesjokolade har gått nedover i flere år i Norge. Da sukkeravgiften ble fjernet i 2021, var fallet spesielt kraftig, men også i årene før dette gikk prisene nedover. I desember i fjor nådde sjokoladen sitt laveste prisnivå siden 2016 – som er startpunktet for SSBs statistikk.

– Det er markedet som i utgangspunktet styrer prisene på matvarene. Men vi er opptatt av at de sunne valgene løftes fram, og at det gjøres enklere å velge sunt, sier Bjørkholt.

Regjeringen jobber for tiden med Folkehelsemeldingen, som kommer denne våren. Der er dette tema.

– Vi har fått flere innspill om å innføre tiltak som skal gjøre det enklere for forbrukerne å velge sunt, blant annet innføring av avgifter. Dette blir vurdert, sier Bjørkholt.

Fjernet avgift

Solberg-regjeringen fjernet avgiften på sjokolade- og sukkervarer i 2021 etter initiativ fra Frp. I sitt siste «leveår», 2020, var avgiften på 21,22 kroner per kilo, som tilsvarer 4,2 kroner per sjokoladeplate på 200 gram.

Før valget i 2021 stilte Arbeiderpartiet seg positive til å innføre en ny avgift for å erstatte sukkeravgiften.

– Arbeiderpartiet ønsker en sukkeravgift som bedre treffer formålet, nemlig redusert sukkerinnhold, sa Arbeiderpartiets daværende helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol til Aftenposten.

I dag er hun helseminister, men regjeringen er nå altså ikke like tydelige i sin sak. Regjeringspartner Senterpartiet er blant dem som har markert motstand mot en ny sukkeravgift, og begrunnet dette med fare for økt grensehandel.

I fjor økte prisen på spisesjokolade svakt i Norge, med 0,3 prosent. Men tatt i betraktning at den generelle prisveksten på matvarer og alkoholfri drikke var på 6,5 prosent, så har prisutviklingen på sjokolade vært ekstraordinær også i fjor.

De siste seks årene har de generelle matvareprisene økt med 11 prosent, mens sjokoladeprisen har falt med 17, 7 prosent.

Norgesgruppen bekrefter hard konkurranse

NTB har spurt de tre store matvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen (Kiwi, Meny, etc.) om hvorfor prisene på sjokolade har gått ned. Foreløpig har kun Norgesgruppen svart.

– Når vi ser på det lengre perspektivet, så er det jo først og fremst bortfall av sukkeravgiften som er årsaken til at prisene har sunket på sjokolade. Men det er også riktig at den gjennomsnittlige prisøkningen var liten i 2022. Dette skyldes nok primært at det var flere perioder der kjedene hadde kampanjer på storplater til lave priser, og at det var tøft prispress og konkurranse på disse varene, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen til NTB.

Hun sier at de store sjokoladeplatene påvirker prisutviklingen, siden de utgjør et såpass stort volum av salget.

– Samtidig konkurrerer dagligvarebutikkene også med andre kanaler som Europris, Normal, etc. som alle kjører tøft på pris på nettopp sjokolade og sukkervarer. Det påvirker også prisen i dagligvare, sier Søyland.

Hun understreker at de ikke selger mer sjokolade nå, selv om prisene har holdt seg stabile i et marked der «alt» øker.

Regjeringen vurderer også tiltak som retter seg mot markedsføring av usunne matvarer.

– Vi er bekymret over at bransjen reklamerer for usunne matvarer, og vet at særlig barn og unge lett lar seg påvirke til å ta usunne valg. Vi utfordrer matvarebransjen til å ha et bevisst forhold til sitt ansvar her, og regjeringen vurderer om det er behov for tiltak for å forhindre de uheldige konsekvensene av slik markedsføring, sier statssekretær Bjørkholt.

(©NTB)