Atlanterhavsveien har hatt en vekst på 20% i sommer, men skulle gjerne hatt flere naturlige stoppunkt. Pure Norwegian Seafood som en betydningsfull lokal aktør ønsker å vokse videre. De er dyktige ambassadører for næringen med produksjon av høykvalitetslaks. Et ledd i utviklingen vil være å bygge et visningssenter for havbruksnæringen ved den eksisterende lokaliteten for på Atlanterhavsveien. Hustadvika Næringsforening, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og Visit Nordmøre og Romsdal mener at dette er et tilbud regionen ikke har råd til si nei til.

Havbruksnæringen har utviklet seg til å bli en særdeles viktig næring for Norge og skaper store verdier spesielt i Møre og Romsdal. Næringen har gått fra å være et forsøksstadium til å bli en teknologisk avansert næring. Næringen bidrar til høyere sysselsetting og vekst både lokalt og nasjonalt. Et visningssenter som Pure Norwegian Seafood planlegger plassert på Atlanterhavsveien vil bidra til å spre kunnskapen, havbrukshistorien og merkevaren av norsk laks - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Pure Norwegian Seafood er et lokaleid selskap med historie helt tilbake til 1920-tallet som har opplevd en stor økning i omsetning de siste seks årene. Bedriften har hovedsete i Averøy kommune og er internasjonalt kjent for sine kvalitetsprodukter. Pure Norwegian Seafood har nå et ønske om å videreutvikle sin virksomhet gjennom å formidle historien, kjennskapen og kunnskapen fra havbruksnæringen med både lokale, nasjonale og internasjonale besøkende og besitter en ferdig regulert tomt på Atlanterhavsveien til formålet.

Atlanterhavsveien er geografisk plassert mellom Kristiansund og Molde, og er kanskje mest kjent som turistattraksjon. Veistrekningen er kategorisert som en nasjonal turistvei og strekningen opplever stadig økende trafikk, i år har trafikken økt med hele 20%. Atlanterhavsveien har i dag veldig få naturlige stoppunkt, og de tilreisende kommer i hovedsak for naturopplevelser og fiske. Et visingssenter lokalisert på Atlanterhavsveien vil bety et naturlig stoppested og vil tilby de tilreisende en ny opplevelse med læring og synliggjøring av en viktig norsk næring.

Et visningssenter plassert på Atlanterhavsveien vil bidra til økt verdiskapning i form av økt tilreising og antall overnattingsdøgn, og det vil ha ringvirkninger for flere næringer i regionen. Den spektakulære lokaliseringen vil bidra til økt merkevarebygging av norsk kvalitetslaks både nasjonalt og internasjonalt. Møre og Romsdal fylkeskommune har som mål å bli opplevelsesfylke nummer 1 og et visningssenter vil bli et viktig tilskudd for reiselivsnæringen i regionen, men også for at fylket skal kunne oppnå sitt mål.

Visningssenteret vil være et knutepunkt for regionen og vil nå ut til et stort publikum. Senteret vil også kunne bli brukt til undervisning lokalt, noe som vil gi økt kunnskap og kan være en viktig bidragsyter for rekruttering av morgendagens arbeidskraft.

Visningssenteret på Atlanterhavsveien er et gryteklart prosjekt som vil gi store ringvirkninger for det lokale næringslivet og vil bidra til økt sysselsetting i en periode preget av koronasituasjonen vi. Det er langt mellom private aktører som vil satse i dag, så dette vil skape positive ringvirkninger og synergier i regionen på kort og lang sikt. Vi heier derfor på Pure Norwegian Seafood og etableringen av visningssenteret på Atlanterhavsveien!