Rådmann Birgit Iversen Eckhoff har anbefalt at det skal være to barnehager i Smøla kommune, noe som innebærer nedlegging av to av de i dag fire barnehagene på Smøla.

Men i formannskapet fikk Sp, med ordfører Svein Roksvåg i spissen, med seg Høyre på et forslag som innebærer at framtidig barnehagestruktur i Smøla fortsatt skal ha fire barnehager med plassering som i dag, der nybygg på Brattværet og Innsmøla prioriteres. Dette fikk flertall i formannskapet, men det er noe usikkert hvordan dette vil ende i kommunestyret.

Kommunestyret samles til møte klokken 13.00 i dag for å diskutere saken.

Du kan følge møtet direkte ved å klikke her: Kommunestyremøte Smøla

Les mer om saken her:

I tillegg kommer det en interpellasjon fra Smøla Venstre om fergetakster: