De fire fra Sp sikret flertall 4-3 for dette da saken om barnehagen i Todalen i Surnadal ble behandlet fredag. To fra Ap og én fra Høyre stemte for rådmannens tilrådning om at tallet skulle være tolv. Torsdag gjorde hovedutvalg for oppvekst samme vedtak.

Kommunestyret vedtok i 2018 at det må være minst fem barn i barnehagen. Det tallet ble ikke nådd i fjor, og dermed ble barnehagen stengt. På samme tid ble skolen lagt ned.

Kommunen vil likevel ikke stenge barnehagen for godt ennå. Dersom det kommer mange nok søknader til kommende og neste skoleår, kan driften settes i gang igjen.

Krav om ti plasser kan oppnås ved at for eksempel fem barn under tre år søker, da barn under denne alder regnes som to plasser.

Det er kommunestyret som har siste ord når saken kommer dit 10. februar.