Det høyeste av de mer enn 120 år gamle lønnetrærne på sykehusområdet, er i fare for å dø av vannmangel. I fjor hengte naboer opp en plakat om dette. Plakaten ble fjernet, men intet ble gjort med problemet.

I år kan en se at mange greiner i toppen har visnet, og andre har sparsomt med blader. Også nedover stammen har flere greiner visnet.

Under en tørkeperiode for noen år siden, hadde folk i nabolaget, foruten å vanne hos seg selv, båret vann i bøtter til to av lønnetrærne. Men det praktfulle bøketreet med minneplate fra 1909 på sykehusområdet, langt fra oss naboer, ble forsømt og tørket ihjel.

Senere, for å skaffe en parkeringsrute til den hellige bilen, har jord ved treet blitt fjernet nede i bakken og erstattet av stein. Oppe på bakken har mer blitt asfaltert enn det som kan berøres av bilhjul. Asfalten er lagt inntil treets stamme og slik at regnvann renner bort fra treet i stedet for til. Treet får bare vann fra det som renner nedover stammen ved regnvær.

Hvis ansvarlige ved sykehuset ikke skjønner hvordan livet til treet skal reddes, så må ekspertisen til parkvesenet trå til.