Gå til sidens hovedinnhold

Redd arbeidsplasser i olje- og gassnæringa

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Krisen som norsk olje og gassindustri nå står ovenfor krever politisk handling. Selskapene som opererer på norsk sokkel varsler nå at investeringene vil reduseres kraftig i årene fremover. Lavere investeringsnivå skyldes hovedsakelig lavere oljepris, men forsterkes av de effekter som pandemien medfører

Konsekvensene for lokalsamfunn og storsamfunn vil være tapte arbeidsplasser, forvitring av viktig kompetanse i leverandørindustrien, og det blir store tap i form av mindre skatteinntekter som finansierer en stor del av velferden vår, og som sterkt bidrar til å utvikle andre typer næringer.

Politisk må vi derfor sette inn tiltak som opprettholder aktivitet, reduserer permitteringer og oppsigelser. Vi må bevare og utvikle kompetanse og teknologi i leverandørindustrien som er viktig med tanke på forsvarlig håndtering av olje- og gassindustrien, inkl. fremtidig nedstenging og fjerning av gamle oljeinstallasjoner. Den er også viktig for utvikling og utbygging av karbonfangstanlegg, havvind og annen grønn energi.

Les også

Equinor, OKEA, Shell, Wintershall Dea, Norsea Vestbase, Linjebygg og Oss-nor: – Arbeidsplassene må reddes nå

Ikke legg ned 30.000 arbeidsplasser!

Det uavhengige analyseselskapet Rystad Energi har utarbeidet konkrete skatteforslag som kan bidra til å hjelpe næringen på kort og lang sikt, slik at investeringene blir lønnsomme, gir incentiv til å foreta ytterligere investeringer, og til å opprettholde planlegging av investeringer i en fase hvor planlegging ellers ville ha vært stoppet.

Forslagene går ut på endringer som ikke medfører tapte inntekter for staten, men en forskyvning av utgiftsføring og forskuttering av skattefradrag. Forslaget er også av midlertidig karakter.

Det kan reddes titusener av arbeidsplasser i industrien med å gjøre disse tilpasningene. Endringene tar utgangspunkt i eksisterende skattesystem, og innebærer ingen «skattelette» men en «skatteutsettelse». Oljeselskapene betaler altså samme beløp i skatt til staten, men på et annet tidspunkt.

Vi må nå jobbe for at regjeringen iverksetter disse tiltakene. I industrifylket Møre og Romsdal ville ringvirkningene av slike tiltak trygge flere tusen industriarbeidsplasser.

Kommentarer til denne saken