Gå til sidens hovedinnhold

Realiser Kjerringsundet nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når fylkeskommunen og næringslivet spiller hverandre gode, har Møre og Romsdal et nærmest uslåelig lag. En handlekraftig fylkeskommune og et solid næringsliv vil i sum sikre den utviklingen av fylket vårt som vi alle ønsker. Gode samferdselsløsninger er et godt eksempel på dette: Fylkespolitikerne sørger for fremdrift og gjennomføring av viktige veiprosjekter og næringslivet utnytter de nye mulighetene som god samferdsel gir. Resultatet blir økt verdiskaping og økt konkurransekraft for fylket vårt.

2. desember har Samferdselsutvalget en viktig sak om veiprosjektet Kjerringsundet på dagsorden. I kombinasjon med Møreaksen vil Kjerringsundet gi fastlandsforbindelse til to øysamfunn og koble næringslivet i fylket vårt tettere sammen. Møreaksen er et statlig anliggende og vil få avgjort sin fremdrift i NTP våren 2021. Fremdriften for Kjerringsundet avgjøres derimot av fylkespolitikerne.

På vegne av næringslivet i Aukra og Molde (inkl Midsund) vil vi på det sterkeste oppfordre Samferdselsutvalget om å være offensive og sikre maksimalt tempo i fremdriften av Kjerringsundet. Dette vil ha stor betydning for utviklingen i næringslivet vårt.

Helt konkret vil vi be om at Samferdselsutvalget bidrar til at beslutningspunkt B2 for Kjerringsundet kan behandles i Fylkestinget 7.desember 2020. Dette vil være et sterkt signal til nasjonale myndigheter om at realisering av Møreaksen også åpner for realisering av Kjerringsundet som bonus. Ikke minst vil et B2-vedtak i Fylkestinget 7.desember danne grunnlag for at Aukra kommune kan forskuttere for arkeologiske utgravinger ved felles riggområde for Møreaksen og Kjerringsundet på Sundsbøen på Otrøya. Denne utgravingen vil foregå over 2 år. Starter utgravingene våren 2021 betyr det at prosjektene er byggeklare ved utgangen av 2022. Dersom Fylkestinget ikke vedtar B2 nå i desember, betyr det at prosjektene tidligst er byggeklare ved utgangen av 2023. Et vedtak nå i desember kan altså medføre ett år forskjell i fremdriften. Dette er viktig for utviklingen av næringslivet i fylket vårt.

Det er ingen risiko heftet ved å vedta beslutningspunkt B2 nå i desember. Det er gjennomført kvalitetssikring av anslag og usikkerhetsanalyse. Denne konkluderer med at prosjektet har en solid selvfinansiering gitt at det inngås en bindende avtale mellom Aukra kommune og fylkeskommunen om finansiering. Aukra kommune har startet arbeidet med en slik avtale, noe som da vil være på plass i god tid før neste beslutningspunkt (B3 om finansiering).

Fra næringslivet i regionen vil vi med all mulig tydelighet understreke viktigheten og forventningen vi har om at denne beslutningen tas nå i desember. I denne saken trenger vi nå at Møre og Romsdal fylkeskommune er en tydelig medspiller.

Kommentarer til denne saken