Gå til sidens hovedinnhold

Raserer kirkelig sektor

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Underskrivne var på sitt siste møte i Tingvoll Kirkelige fellesråd i går kveld (tirsdag) og fikk der opplysninger som kan gå ut over nattesøvnen til noen og enhver. Dette var av en slik art at innbyggerne i kommunen må ha rett til å få vite det. Får håpe at også noen kommunestyrerepresentanter vil våkne.

Kirkevergen hadde lagt fram et nøkternt forslag til driftsbudsjett for 2020 der det er kalkulert med et kommunalt tilskudd på kr. 4.039.000. Ifølge kirkelovens paragraf 15 er kommunen lovpålagt å dekke utgifter til vedlikehold og drift av kirker og gravplasser. Videre dekke utgifter til lønninger av kirketjener, klokker, organist og daglig leder, driftsutgifter til fellesråd og menighetsråd, lokaler og utstyr til konfirmantundervisning og utgifter til kontorhold for prester.

De siste tre årene har budsjettet til Kirkelig fellesråd blitt redusert med 500.000 kr fra kommunen pga av trang økonomi. Dette måtte da dekkes opp av et disposisjonsfond som Fellesrådet disponerte. Dette er oppsparte midler over mange år som har vært en økonomisk buffer. For 2020 har så kommunalsjefen foreslått en ytterlige nedskjæring på 700 000 kr. Han foreslår et kommunalt tilskudd for 2020 på kr 2 947 000. Altså en reduksjon på kr. 1 092 000 i forhold til behovet for å opprettholde dagens drift. Dette er en reduksjon på 27% i forhold til dagens drift. Dersom dette blir gjennomført av kommunestyret vil Fellesrådets disposisjonsfond bli oppbrukt i løpet av 1 -2 år dersom dagens drift skal opprettholdes. Da står vi på kanten av stupet.

Kirkelig sektor er en liten organisasjon med få tilsette som vil føre til drastiske konsekvenser med så store nedskjæringer. Blir kommunalsjefens forslag en realitet, så må kirkelig sektor foreta drastiske kutt allerede i 2020. Sektoren har få stillinger og trenger alle sine ansatte. Derfor kan det bli aktuelt å stenge en eller begge kirkene. Kirkelige handlinger inklusiv gravferder må da flyttes til menighetshusene. Stell og klipping av gravplasser må gå ut mm. Kanskje vi kan få noe mer dugnad?

Men det er ikke nok med en drastisk nedskjæring av driftsbudsjettet for 2020. Kommunalsjefen foreslår også å kutte hele beløpet for å sette i stand Straumsnes kirke som har ligget inne på langtidsbudsjettet. Kirken skriker etter vedlikehold: Taket lekker og malinga flasser av! Også en million til avsluttende restaurering av Tingvoll kirke er tatt ut.

Min oppfordring til kommunestyret må være at de lovpålagte oppgavene må ha førsteprioritet når økonomien knaker.

Kommentarer til denne saken