Etter kraftig snøfall den siste uka har det lagt seg store mengder snø på veier og tak.

Mandag morgen opplyser politiet at det har kommet flere takras, og kommer samtidig med en oppfordring til både huseiere og gående.

– I forbindelse med temperaturskifte har det kommet flere meldinger om takras fra boligblokker i byene våre. Ber om at huseiere er sitt ansvar bevisst, samt at folk er litt ekstra forsiktig nå framover. Det er ikke meldt om noen skade per nå, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Ras oppdaget av brøytebilsjåfør

Ett av stedene hvor det har gått ras, er fra ishallen Arena Nordvest i Kristiansund. En brøytebilsjåfør meldte om hendelsen klokken 04.55 natt til mandag.

– Sjåføren opplyste at det hadde gått et takras fra ishallen, og det hadde rast ned på den kommunale veien ved Nordvesthallen. Sjåføren var litt bekymret for hva som ville skje når folk skal passere der, sier operasjonsleder Arild Reite i politiet.

Kristiansund kommune har varslet internt, og politiet har ikke hatt noen rolle i oppfølgingen av takraset.

– Kommunen vil ta tak i det. Om det betyr å brøyte det bort eller å sikre området, vet jeg ikke, men kommunen vil ta ansvar, sier Reite.

Veien der snøen har rast ned på, går forbi ishallen mot Nordvesthallen, hvor også Idrettsbarnehagen ligger. Veien benyttes ellers av elever ved ungdomsskolen og den videregående skolen på Atlanten.

Søndag gikk det ras fra idrettshallen Sparebanken Møre Arena i Ålesund, der det pågikk fotballcup for barn i helga. Det ble gjort søk med hund, varmesøkende kamera og søkestenger, men ingen personer befant seg under snømassene.

Har ansvar

En del eiere av bygårder i Kristiansund har nå satt opp planker på skrå mot veggene. Dette skal hindre at folk går akkurat der snø og is kan falle ned.

Dersom man blir truffet, kan det medføre alvorlige skader. Derfor har eierne av bygårder et ansvar for å sikre sine eiendommer, ifølge § 4-1 i forskrift om politivedtekt for Kristiansund kommune:

«Når snø eller is truer med å falle fra bygningstak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet. Avvisere skal fjernes senest etter 7 dager, med mindre eieren kan dokumentere lengre ventetid på rekvirert bistand til takrydding».

Samtidig plikter eier av bygning eller grunn mot offentlig sted å snarest rydde fortauet fri for snø og is etter at det har gått takras.

Les også

Hvorfor er det ikke nok brøytemannskap?

Les også

– «Å nei», tenker jeg. Og så er det bare å stålsette seg