Rapport spår 25 millioner i merforbruk: – Starter året med en høy grad av usikkerhet

Økonomirapporten for årets to første måneder byr på positive tall for sykefravær, men utfordrende tall for drift i Kristiansund kommune.