Rapport: Ny stasjon her vil gi lite ny trafikk

Fylkeskommunen er bekymret for trafikkvekst i Melkvika-krysset i Kristiansund, men Asplan Viak mener det ikke skal være noe problem å etablere en Uno-X-stasjon.