Rapport: Milliardrisiko for Nordøyvegen

Fylkeskommunen risikerer i verste fall å måtte låne ytterligere en milliard kroner for å fullfinansiere Nordøyvegen-prosjektet.