Rådmannen ber Braatthallen stanse ansettelse av ny sjef

Det som kom fram på eiermøtet i forrige uke kan sette ansettelsen av ny daglig leder på vent.