De siste dagers utålmodighet om byggingen av kulturhus har utløst en oppfatning om at partene i realiseringen ikke har nødvendig fremdrift.

Både ordfører og administrasjon jobber ufortrødent med å realisere bystyrets beslutninger. Med hensyn til denne saken er vår marsjordre gitt i bystyrets vedtak fra juni i fjor, med tilsvarende vedtak i fylkeskommunen.

BYSTYRET 18.06.2019 PS 19/47: Bystyret i Kristiansund gir rådmannen myndighet til å inngå nødvendige avtaler med Møre og Romsdal fylkeskommune for å etablere et utbyggingsselskap for Opera- og kulturhus i Kristiansund.

Dette ble vedtatt mot 4 Frp-stemmer som ville utsette saken.

Det er 145 arbeidsdager siden dette vedtaket ble fattet og man forventer å bli enige om innretningen av dette selskapet innen 160 arbeidsdager er passert. Å opprette et joint-venture mellom to offentlige organisasjoner i størrelsesorden 690 millioner gjør man ikke stort fortere enn det. I alle fall ikke forsvarlig. Jeg ser ingen snarveier nå, vi har hatt interessemotsetninger i våre organisasjoner som er håndtert av rådmann og fylkesrådmann i fellesskap, men det er et lederansvar og ingen dramatisk inngripen. Vi kan ikke ta med lett hånd på hverken det strukturelle eller juridiske i et slikt samarbeid. Vi må finne funksjonelle operative samarbeidsmetoder og ikke minst forankre en modell blant de som fra partene skal ivareta byggingen slik at resultatet blir slik både museet, operaen, biblioteket og kulturskolen har vært med å prosjektere.

LO har tatt til orde for økt medvirkning, noe prosjektet har tatt selvkritikk for, men videreføring av LO sine interesser ble vedtatt i en avtale allerede for 12 år siden. Kommunen og LO har akkurat møtt hverandre og bekreftet at vi står ved avtalen.

Holder igjen statlige penger: – Blir sendt så snart avklaringer er på plass

Denne idyllen er brutt: – Jeg er fortørnet

15 år med søknader og når pengene blir bevilget, er ikke kommunen rigget til å ta imot?

Vår aktivitet og kontakt med departement og fylke siden sommeren har vært som følger:

Kulturdepartementet

Dager med kontakt:

Juli: 2 avklaringer - ett møte med kulturministeren

Sep: 3 avklaringer – ett møte (pressekonferansen/budsjettlekkasjen)

Okt: 2 avklaringer – ingen møter

Nov: 5 avklaringer – ingen møter

Des: 2 avklaringer – ingen møter

Jan: 3 avklaringer – ingen møter

Møre og Romsdal fylkeskommune

Dager med kontakt:

Aug: 5 avklaringer - ett møte

Sep: 8 avklaringer - ingen møter

Okt: 8 avklaringer - ett møte

Nov: 5 avklaringer - ett møte

Des: 7 avklaringer - to møter, blant annet mellom rådmann og fylkesrådmann

Jan: 20 avklaringer - ingen møter

Feb: 3 avklaringer og møte planlagt for å ferdigstille avtalen 26.02.

Dannelsen av selskapet skal ivareta mange viktige momenter, hvorav to er særdeles viktige. Den første er at aktørene skal oppleve at innflyttingen i opera- og kulturhus blir minst like bra som de forventer slik at de kan levere et tilbud som er minst like bra som deres kunder og brukere forventer. Det andre er at partene i utbygging og drift har avtaler som står seg i 40-50 år. Punkt 2 danner grunnlaget for punkt 1, og det er utallige eksempler på utfordringer det medfører å ikke gjøre nødvendige vurderinger i forkant;

- Gjerdrum kulturhus AS gikk selv til skifteretten i september 2014.

- Askim kulturhus AS unngikk akkurat konkurs i 2003 etter å ikke ha sikret seg juridisk i en avtale.

- Kulturhussatsingen i Bodø knekte nesten ryggen på Bodø kommune i 2013.

I tillegg finnes utallige eksempler fra Kommune-Norge der dårlig struktur i kultursatsingen sammen med svake juridiske og økonomiske underlag har ført til årlige kommunale subsidier i millionklassen.

Fylket, Nordmøre og Kristiansund fortjener at vi ikke forhaster oss, men leverer et levedyktig opera- og kulturhus. Det er nettopp det vi er i ferd med å gjøre.