Sportslig leder i KBK Kenneth A. Leren intervjuet av Rune Edøy og Atle Børnar Bratset.