Kvinnovasjon er en landsomfattende satsing fra Kommunal og regionaldepartementet for å øke delen kvinnelige etablerere til 40 prosent.

Et intervju med prosjektleder Linda Kristin Offenberg hørte du i Radio Kristiansunds morgensending fredag morgen.

Intervjuere var Bjørn A. Hansen og Atle Bjørnar Bratset.