Provosert Klinge spør statsråden: – Er det rimelig å forvente at sauebønder skal sanke sau med gevær på slep?

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) synes Fylkesmannens svar til lokale sauebønder om å kombinere sanking med jakt, er provoserende.