Provosert av Sves storskjerm i fylkestinget

Flertallet var enige om det meste i økonomidebatten, men en påstand om løgn med påfølgende bruk av storskjerm fikk opp temperaturen i fylkestingets nettmøte.