TV-aksjonen samlet forrige uke inn 215,7 millioner til Verdens Naturfond (WWF) og deres arbeid mot plast i havet.

Også andre tiltak satser nå på plastrydding langs norskekysten. Handelens Miljøfond står bak det som er Norges første nasjonale ryddeprogram for plastforsøpling. 40 prosent av ytre kyst i Norge og Svalbard skal ryddes for makroplast innen utgangen av 2023.

– De neste tre årene skal hundrevis av profesjonelle søppelryddere renske strender og vassdrag over hele Norge for makroplast, sier daglig leder Rasmus Hansson i Handelens Miljøfond til Nationen.

Makroplast er de store, lett synlige bitene med plast. Plastbiter som er mindre enn fem millimeter, kalles mikroplast.

Det er satt i gang tre anbudsrunder; en i Nordland, én i Vestland og én i Trøndelag, der regionale virksomheter kan levere tilbud på å utføre ryddejobben i sitt fylke.

Den som vinner anbudsrunden har i oppgave å finne ut hvordan ryddingen skal skje lokalt. Det kan være flere frivillige ryddere under profesjonell ledelse, det kan være ansettelse av profesjonelle ryddere, og det kan bety flere ansettelser lokalt.

Prosjektet finansieres gjennom plastposeavgiften. Handelens Miljøfond får 50 øre for hver plastpose nordmenn kjøper fra fondets medlemmer.