Jeg er enig i et utsagn i TK 27.11.20 at «fagfolk er fagfolk». Vi stoler på fagfolk. Problemet kommer når fagfolka er uenige. Ja, faktisk har bortimot diamentralt motsatt syn som er situasjonen i klimadebatten. Det påstås at de fleste klimafagfolka støtter IPCC (FNs klimapanel). Problemet etter hvert er bare det at stadig flere svært kompetente klimafagfolk sier at IPCC tar feil og at klimamodellene svikter. Disse sier at faktiske observasjoner blir mer og mer i utakt med IPCC sine klimamodeller. Så, hva bør en gjøre når «kartet ikke stemmer med terrenget»? F.eks er det et slikt forhold i dette med positiv eller negativ tilbakekobling. IPCC har lagt inn en svak positiv tilbakekobling. Dette betyr at når jorda blir varmere, så stråles det tilbake til atmosfæren stadig mer IR - varmestråler. Klimagassene i atmosfæren øker og sender så stadig mer varmestråler tilbake til jorda, - og jorda blir så enda varmere. Til slutt vil dette nå det såkalla «vippepunktet» (the point of no return) og jorda vil koke, som Al Gore profitterte i 2006. Det ville skje om 10 år, ble det sagt. Problemet med denne tankegangen er bare at vanndamp/skyer/H2O er klimagass nr. 1. Alle er enig om det. Vatn har en svært høg egenvarme (spesifikk varmekapasitet) som gjør at det også er klimaregulator nr. 1. CO2 er en svært lite energibærende gass og har egentlig lite innvirkning på dette. Hva blir så konsekvensen av at vanndamp/skyer samler seg i atmosfæren når temperaturen på jorda stiger? Her hos meg virker det slik at når det kommer skyer framfor sola, så blir det kaldere! Dette kalles negativ tilbakekobling. Positiv tilbakekobling strider også mot den andre termodynamiske lov som sier at summen av varmebevegelser alltid går fra et varmt medium til et kaldere medium. Dette gjelder også strålevarme.

Les også

Hvorfor være så sikker?

Les også

«Disse klimaekspertene» på Nordmøre

Les også

Selvmotsigende klimapåstander

Les også

Eivind Hasle og «klimaeksperter»

De var nok flinke fagfolk de nesten 300 forskerne fra 15 forskjellige land som i 2008 gjennomførte «det mest omfattende forskingsprosjekt som noen gang er gjort i Arktis», iflg Adressavisa 8 des. 2008. Prislapp 280 millioner kroner. Konlusjonen var: «Arktis blir isfritt om sju år!» Nå har vi fasiten. Det er ikke enkelt å være klimaforsker! Både dette og andre «episoder» tyder på at de som krisemaksimerer mest får de største bevilgningene av politikerne. Det ser ut som klimakrisa er blitt mer politikk enn vitenskap. Vi har hatt mange perioder tidligere i historisk tid som har vært varmere enn i dag uten at det ble klimakrise(det ble faktisk det motsatte), -også med raske klimaendringer! Dette uten at en da kunne begrunne dette med økende CO2 innhold i atmosfæren.