Tove Maridal Monsø

Det er flott at det arrangeres et skirenn av nasjonalt kaliber her på Nordmøre, men er ikke prisen Aure betaler for å få være vertskap for en dags asfaltfest for drøy? Og er det virkelig riktig å bruke offentlige midler til å støtte driften av et privat AS?

Det er over 17 år anslagsvis gitt støtte til Norway Events AS i størrelsesorden 10–12 millioner kroner. Til å begynne med var støtten ansett som nødvendig for gjennomføringa – og mange så potensialet for sideeffekter. Nå er dessverre nyhetens interesse for lengst over, og vi må bare innse at vi ikke var i stand til å utnytte mulighetene tiltaket ga oss i nesten to tiår. Aure er ikke synonymt med toppidrett for folk flest i Norge, Europa – eller verden.

Nå er det nok!

Det utrolig er at i takt med at breddeeffekten av arrangementet har smuldret bort og Toppidrettsveka i Aure har blitt redusert, har utbetalingene fra Aure kommune nådd stadig nye høyder! Nå må det vel snart være nok? Hvilke andre firma i Aure er det som får driftsstøtte av fellesskapets midler? Svaret på det er «ingen.» For driftsstøtte må det kalles når produktet Toppidrettsveka som gjentas årlig, utgjør hele driften til Norway Events as. Søknader om støtte til alle andre selskaper reguleres av vedtatte retningslinjer om kommunale midler, som rett er. Men ikke søknader fra Norway Events AS. Både rådmannens saksbehandling og politisk behandling styres først og fremst av fanklubbens sterke følelser. Her stilles få krav til søker og en grundig og etterrettelig behandling av søknaden er nokså fraværende. Man hviler seg på tidligere praksis, år etter år. Og det synes tydeligvis mange nok av våre folkevalgte er ok.

La andre slippe til

Toppidrettsveka er nevnt i kommunens Strategiske Næringsplan fra 2018. En plan som har det overordnede målet å bidra til at kommunen får 300 nye arbeidsplasser og 300 nye innbyggere i løpet av planperioden. Toppidrettsveka har ikke selv dette målet, men ble så sent som 2018 vurdert å kunne være et middel til å oppnå kommunens mål. Det har både før og etter 2018 vist seg vanskelig å få flere innbyggere og flere arbeidsplasser på bakgrunn av skifesten i vakre Aure. Hvis det virkelig er slik at politikerne våre mener vi har penger å avgi til utvikling av det fylket omtaler som idrettsturisme, er det kanskje på tide å la andre aktører innen idrettssjangeren slippe til? Gi dem økonomiske støtte i samme størrelse og se hva de kan få ut av det?

T-veka gir Aure et døgn i rampelyset. Jeg tror det vil være enkelt både å mangedoble kommunens gjestedøgn og nasjonal/ internasjonal oppmerksomhet gjennom andre aktører og tiltak som utnytter våre mange naturgitte fortrinn. Særlig når kommunalt tilskudd er så stort som det er snakk om her.

Les også

Tusen takk til Hitra, Aure og Knyken