Prioriterte sykehjemmet på topp

Kommunestyret ville at kjøleløsning for ventilasjon ved Averøy sykehjem, og utbedring av varmevekslere ved sykehjemmet og opplæringssenteret skulle stå øverst på lista over tiltak når det kommer korona-penger fra staten.