Det var ventet 130 millioner kroner til oppstart av E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra i Halsa kommune. Regjeringen har sagt at de prioriterer anleggsstart i juli 2020 og foreslår 200 millioner kroner i 2020.

Dette er en naturlig fortsettelse av pengene som ble bevilget i år til å forberede prosjektet.

Prosjektet omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen 26 km. Strekningene bygges som tofelts vei, dels i eksisterende trasé, og dels i ny trasé. Det er lagt opp til anleggsstart i juli 2020, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2024.

Prosjektet har en total kostnadsramme på 2,5 milliarder kroner

Da statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram i fjor høst var det jubel på E39.

Med ombyggingen blir E39 på strekningen fra Halsa kommune i Møre og Romsdal til Hemne kommune i Trøndelag redusert fra 48 til 43 km. Prosjektet omfatter bl.a. omlegging av E39 utenom kommunesenteret Liabø i Halsa kommune.

Halsa får 90-sone på nye E39

Innerdal blir E39-general