Gå til sidens hovedinnhold

Positiv satsing av NorSea Vestbase

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er en svært god nyhet at NorSea Vestbase, sammen med TechnipFMC, har investert hele 85 millioner kroner i den ambisiøse havbunnsmineral-aktøren Loke Marine Minerals AS. Når, sier de fleste, hvis, sier enkelte, utvinningen av verdifulle mineraler på havbunnen langt ut i havet nordvest for Kristiansund blir en realitet, og Loke Marine Minerals lykkes som én aktør, vil deres lokalisering av landbaserte tjenester i Kristiansund virkelig befeste byen som Norges viktigste baseby!

For det er ikke slik at utvinning av mineraler på havbunnen kun vil skje i regi av én aktør. På samme måte som for olje og gass, vil det komme et utall av aktører som vil være med på denne nye gigantindustrien. Olje- og energidirektoratet – OED – vil lyse ut konsesjoner på utvalgte felter med rettigheter til å undersøke havbunnen. Når det viser seg å kunne være store fortjenestemuligheter i dette, så vil en rekke nasjonale og internasjonale aktører være med.

Hvis Kristiansund får posisjonen som den naturlige baselokasjonen, så skal det mye til at andre bygger opp noe tilsvarende andre steder. Ulike aktører vil ha store synergier av å være lokalisert i samme by – innenfor det samme havnebassenget.

Les også

Bolgneset: Selvmål av Tønnesen

Derfor er NorSea Vestbases posisjonering nå med Loke Minerals AS, veldig bra. Ikke bare for Vestbase og ansatte der, men også for kommunen, for befolkningen og for aktører som Oss-Nor, industrimiljøene på Dale/ Melkvikan, Husøya, Smevågen, m.fl., og for Havparken. Konkurranse avler kreativitet, produktutvikling og et mangfold som tiltrekker. Vi må ikke glemme at det var Kristiansund kommune som i sin tid ble utpekt som baseby, ikke én aktør på ett område.

En ønskedrøm for enhver næringslivaktør er å ha tilnærmet monopol, og aller helst med større etterspørsel enn hva som kan tilbys. NorSea Vestbases posisjon og meninger om areal er intet unntak. Da Statoil ønsket utvidelse av Øst-området på Vikan, mente Vestbase at det var nok areal allerede. Takket være eierskapet mellom Kristiansund kommune og Statoil ble Øst-området likevel utviklet. Uten utvikling av dette området, hadde ikke Kristiansund vært et nasjonalt senter for subsea-tjenester. Statoil ønsket at Øst-området skulle tilbys andre enn Vestbase for å skape sunn konkurranse, men slik ble det ikke. Vestbase beholdt sitt monopol på området. Da Statoil og Kristiansund kommune skulle selge sine aksjer i Vikan Eiendom Vest, ble det en hektisk budrunde. NorSea Vestbase gikk seirene ut, og var villig til å betale en meget høy pris for å hindre at en konkurrent ble eier av et område Vestbase leide. Da det nyutviklede området på Hestvikholmen skulle selges, var NorSea Vestbase igjen villig til å betale mest. Ingen konkurrenter der heller. Det var for øvrig Rolf-Henning Blaasvær, nå daglig leder i Havparken, den gang daglig leder i Vikan Eiendom, og senere medeier i Hestvikholmen, som koordinerte disse aksjesalgene til Vestbase.

Som kommune må vi ha en upartisk tilnærming til næringsetableringer. Vi skal styrke etablerte næringsaktører, og samtidig ønske nye velkommen.

Berit Tønnesen

Nå hevder NorSea Vestbase igjen at det er tilstrekkelig areal uten flere dekar på Bolgneset. Alle aktuelle nye aktører bør henvises til Vestbase. Bolgneset bør ikke realiseres. Vestbase bør ha tilnærmet basemonopol i byen.

Kristiansund kommunes ambisjon er å legge til rette næringsareal for å styrke hele regionens attraktivitet for havnæringer. Dette er kjernen i kommunens tilretteleggelse av næringsareal. Vi vil hevde at å legge til rette for et mangfold av aktører, ikke bare en, vil styrke vår posisjon som foretrukken baseby. Som kommune må vi ha en upartisk tilnærming til næringsetableringer. Vi skal styrke etablerte næringsaktører, og samtidig ønske nye velkommen.

Nå når NorSea Vestbase har gått i kompaniskap med Loke Marine Minerals, så er det en ytterligere bekreftelse på at arbeidet med Havparken har vært et riktig strategisk grep, og vil innebære at Kristiansund blir tilført mange tilsvarende nye spennende aktører. Dette er positivt og bra for posisjoneringen av Kristiansund som baseby for denne næringen.

Les også

NorSea Group kjøper seg inn i havbunnsgruveselskap

Les også

Uforståelig på Bolgneset

Kommentarer til denne saken