Vil gjerne overta i Halsa

Ap: Ivar Betten er partiets ordførerkandidat ved høstens kommunevalg i Halsa.

Ap: Ivar Betten er partiets ordførerkandidat ved høstens kommunevalg i Halsa.

Artikkelen er over 7 år gammel

Ivar Betten er Arbeiderpartiets listetopp i Halsa.

DEL

Tidens Krav presenterer listetoppene på Nordmøre. I dag har vi snakket med:

NAVN: Ivar Betten

ALDER: 61 år

YRKE: Bedriftsleder

PARTI: Arbeiderpartiet

KOMMUNE: Halsa

Hvordan kom du inn i lokalpolitikken?

– Jeg ble spurt om å så på lista til Arbeiderpartiet ved valget i 1975. Da ble det varamannsplass. Men ved valget i 1979 ble jeg fast medlem av kommunestyret, og er nå inne i min sjette periode.

Hvorfor stiller du akkurat for Arbeiderpartiet?

– Jeg er oppvokst i en arbeiderpartiheim, med ei mor som var politisk aktiv i Aps kvinnebevegelse på 1960- og 1970-talet, samt at jeg var tillitsmann i Jern og Metall på 1970 og 1980-talet. Derfor var det naturlig å velge Arbeiderpartiet.

Hva er den viktigste sak en i Halsa - og hvorfor ?

– Viktigst på kort sikt er det å få en felles 1. til 10. skole på Liabø ferdig til skolestart høsten 2012. Så er det opprusting av E39 gjennom kommunen, og fergefri kryssing av Halsafjorden på E39. Vi må også legge til rette for at næringslivet får rammevilkår som gir arbeidsplasser, som i neste omgang vil få ungdom til å flytte tilbake til kommunen.

Hva er den viktigste sak en for regionen Nordmøre?

– Som mange andre har svart, så er samferdsel et viktig bidrag for en sterk region, og samarbeid om viktige oppgaver innen kommunal tjenesteyting for å gi innbyggerne på Nordmøre best mulig tjenester der de bor. Vi må også etablere møteplasser i tillegg til dagens for næringslivet på Nordmøre, slik at samarbeid om felles utfordringer bidrar i et fellesskap som over tid kan gi lokalt næringsliv flere oppdrag og dermed sikre arbeidsplassene.

Har du noen gang drømt om plass på Stortinget?

– Nei.

Hvem bør bli ordfør e r i Halsa - og hvorfor ?

– Det bør bli en person som har erfaring fra politikken, og med brei kontaktflate mot fylke og stat.

Hvordan ser du på dine muligheter til å bli ordfør e r?

– Dersom velgeren vil ha meg, så må de stemme på Arbeiderpartiet. Ellers mener jeg at med den erfaring jeg har frå næringslivet, og som tidligere ordfører og tre perioder i fylkestinget, og med det store nettverket jeg har opparbeid meg, innafor næringsliv, fylkeskommune, storting og regjering, så er jeg skikket til å bli ordfører de neste fire år.

Hva gleder deg mest i Halsa?

– At vi har så mye fin ungdom i kommunen, som engasjerer seg innafor idrett, kultur og andre frivillige lag og organisasjoner. Det er ikke for ingenting at vi med Ungdomsrådet som spydspiss, ble kåret til årets ungdomskommune i fylket. Ellers har vi låg arbeidsledighet, vi har godt tjenestetilbud for våre innbyggere. Vi har svært oppegående kultur og fritidstilbud. Halsa er en god kommune å bo i.

Hva ergrer deg mest i h je mkommunen?

– Det har ikke noe å bety at jeg går rundt og ergrer meg. Det er lite konstruktivt.

Hva er det beste argumentet for å bosette seg i Halsa?

– Vi ligger sentralt til mellom Ålesund og Trondheim med god tilgang på større kulturarrangement innen rimelig reisetid. Vi har kort pendletid til felles arbeidsmarked både i Kristiansund, Tingvoll, Surnadal og Hemne i Sør-Trøndelag. Vi har av de billigste boligtomtene i regionen, og vi kommer til å få en ny, fin skole på Liabø som vil være et løft for kommunen. Frivillige lag og organisasjoner står fram som drivkrafta for idrett og kulturlivet i kommunen.

Hva er din beste valgkampsak?

– Vi i Ap vil arbeide for at felles ressurser blir brukt til det beste for alle innbyggerne i kommunen. Vi vil gjøre barnehage og skole enda bedre, og vi vil gi støtte til og gode rammevilkår både for næringsliv, frivilligheten og gi ungdom økonomisk støtte via Ungdomsrådet i kommunen.

Hvem er ditt politiske forbilde?

– Personer som Trygve Bratteli og Thorbjørn Berntsen er to som jeg har stor respekt for.

Gi et valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i valgperioden?

– At alle som trenger bistand får den hjelp de trenger.

Artikkeltags