Leif-Ståle Engdahl (41) - Høyre - Gjemnes

Artikkelen er over 11 år gammel

– Eldreomsorg viktigst.

DEL

– Hvordan kom du inn i lokalpolitikken?

– I 1999 ble jeg spurt av Lars Brubæk om å stå på førsteplass på Høyres liste. Jeg ble også kontaktet av noen andre partier, men valgte å svare ja til Høyre. Jeg har vært interessert i politikk fra jeg var svært ung, først riks- og utenrikspolitikk, men som voksen aller mest interessert i lokalpolitikk. Jeg har alltid engasjert meg aktivt i lokalmiljøet med flere tillitsverv i forskjellige lag og foreninger. På grunn av mitt engasjement var det naturlig for meg å ta steget inn i lokalpolitikken. Jeg ville gjerne bidra med å utvikle kommunen til det bedre for oss alle.

– Hva er den viktigste saken i din kommune og hvorfor?

– Den aller viktigste saken er helt klart å gjennomføre total fornyelse av sykehjemmet, samt å drive sykehjemmet med så stor bemanning at de eldre får den aller beste pleie. Det har de som har bygd opp dette landet ærlig talt fortjent. Vi har også skolebygg i Gjemnes som må renoveres. Det er skolebygg som det stort sett ikke er gjort noen ting med siden de ble bygd.

– Hvorfor stiller du akkurat for Høyre?

– Jeg vokste opp på 1970- og 1980-tallet og min generasjon ble motpoler til 68-generasjonen. Det var en begynnende høyrebølge i landet og de politiske løsningene som høyresiden hadde på daværende tidspunkt, har i ettertid vist seg å være de riktige løsningene med et åpnere samfunn, mer demokrati og markedsøkonomi. Jeg ble allerede i 7. klasse tilhenger av ideene til Høyre. Det tente meg også å ha noen lærere fra 68-generasjonen og langt ute på venstresiden da jeg gikk på ungdomsskolen. Det kunne bli noen friske diskusjoner som både var lærerike og artige.

– Har du noen gang drømt om en plass på S tortinget?

– Det har jeg aldri drømt om, og kommer neppe til å ha ambisjoner om det heller. Den viktigste jobben anser jeg for å være lokalpolitiker og være med å bygge lokalsamfunnet i Gjemnes.

– Hvem bør bli ordfører i din kommune etter valget og hvorfor?

– I Gjemnes er det direktevalg av ordfører. Jeg stiller som kandidat for Høyre og jeg mener sjølsagt jeg sjøl bør bli neste ordfører i Gjemnes. Jeg har god erfaring fra to perioder i kommunestyret og en periode i formannskapet. Jeg har ellers et stort nettverk av folk jeg kjenner i hele landet og vil bruke mye energi på å sette Gjemnes skikkelig på kartet for å få til ting og skape vekst for Gjemnes.

– Hva gleder deg mest i din hjemkommune og hvorfor?

– At vi har fått til satsinga på både eldre og de aller yngste. Vi har bygd ut sykehjemmet med en ny demensavdeling på 10 plasser og styrka bemanninga med flere millioner. Høyre har vært det partiet som har villet aller mest i eldreomsorgen i denne perioden, og vi har virkelig stått på for å få det til. I Angvik med møbelfabrikken som er i positiv utvikling og et hotell i tilknytning til Angvik Gamle Handelssted. I Torvikbukt har både Gjøco og Høgtun utvidet og ser optimistisk på fremtiden. Gjemnes-samfunnet er avhengig av sine lokale gründere og dem må vi ta vare på.

– Hva ergrer deg mest i din kommune?

– At Gjemnes ikke makter å bli en vekstkommune slik som en del nabokommuner. Det er flere årsaker til det. En del av årsakene er feilprioriteringer blant annet i næringspolitikken da de store sjansene kom til Gjemnes. Kommunen skulle arbeidet for at da meieriet kom til Gjemnes, så skulle det ha blitt plassert på Batnfjordsøra istedenfor Høgset. Det ville utvilsomt skapt flere positive ringvirkninger i et tettbygd strøk enn i et grisgrendt strøk. Det irriterer meg også at vi til nå ikke har klart å ta vår andel veksten som har vært i turistnæringa i landet.

– Hva er din beste valgkampsak?

– Eldre og pleietrengende er min og Høyres sak nummer en. Der har vi troverdighet. Vi må få full utbygging av sykehjemmet. Her tolereres ikke noe snikksnakk og utsettelse fra vår side. I dag betaler våre innbyggere mer i kloakkgebyr enn vi har lov til å kreve inn. Det er fordi vi ikke har investert i nødvendig fornying av vårt kloakksystem på mange år. Kommunen slipper mye kloakk urensa rett ut i sjøen nære land, blant annet i Angvik, Torvikbukt og Øre. Alle forstår at dette er dårlig miljøpolitikk. Dette er selvfinansierende og skal gjøres noe med. Det går ikke an at kommunen er miljøgriser.

– Hvem er ditt politiske forbilde?

– Nå vet jeg ikke om jeg har så mange forbilder. Som ungdom hadde jeg Ronald Reagan og Margaret Thatcher som forbilder. Her hjemme heia jeg på Kåre Willoch i de klassiske Gro/Kåre duellene. Men den politiker som jeg mener har de aller beste personlige egenskapene er utvilsomt Nelson Mandela som ikke viste et snev av hevnlyst etter flere tiår i fengsel under torturlignede forhold.

– Gi et valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i løpet av valgperioden ?

– Det går ikke an å love mye som koster mye penger i Gjemnes. Det har rett og slett ikke Gjemnes kommune råd til. Den som lover mye, er nødt til å måtte bryte sine løfter. Vi får gjort aller mest med å holde orden i økonomien. Klarer vi ikke det, så rakner det meste. Men en ting skal jeg holde: Jeg skal prioritere eldre og pleietrengende aller mest.

Artikkeltags