Bedre rustet mot rus

Flere fagfolk i kommunene kan nå fange opp eller forebygge rusproblemer blant unge.

Flere fagfolk i kommunene kan nå fange opp eller forebygge rusproblemer blant unge. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Langt flere jobber nå med psykisk helse og rus i kommunene.

DEL

(Siste) – Vi vet at personer med psykiske helseutfordringer og rusproblemer kan unngå å bli sykere hvis de får tidlig hjelp. Det har stor betydning både for den enkelte og samfunnet for øvrig, sier stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Viktig investering

Regjeringens satsing på å bygge ut det psykiske lavterskeltilbudet i kommunene har gitt resultater. Kommunene ansetter nå flere psykologer enn før, viser en ny Sintef-rapport.

I perioden fra 2015 til 2016 økte antallet årsverk for psykologispesialister for barn og unge og psykologer for voksne med henholdsvis 25 og 41 prosent – fra 62 til 77 og fra 50 til 91.

– Dette er en av de viktigste investeringene vi som samfunn kan gjøre, mener Trøen.

Første gang

– De fleste av oss vil oppleve å ha psykiske helseutfordringer i løpet av livet. Og hvis vi klarer å fange opp psykiske helseproblemer hos barn på et tidlig tidspunkt, kan det ha stor betydning for resten av livene deres, påpeker Høyre-politikeren.

Siden opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008, er det for første gang en markant økning i årsverk rettet mot barn og unge med rusvansker og/eller psykiske helseproblemer.

Over halvparten av landets kommuner og bydeler har nå rekruttert en psykolog, ifølge Sintef-rapporten.

Målrettet

Tone Wilhelmsen Trøen (H) er tilfreds med regjeringens utbygging av det psykiske lavterskeltilbudet.

Tone Wilhelmsen Trøen (H) er tilfreds med regjeringens utbygging av det psykiske lavterskeltilbudet. Foto:

– Vi har vektlagt barn og unges helse- og oppvekstvilkår, og i samarbeid med de borgerlige partiene på Stortinget er forebyggende tjenester som helsestasjonstjenesten og psykologer blitt styrket med nær én milliard kroner, sier Trøen.

Kommunene har også fått betydelige midler gjennom regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet, ifølge Trøen.

– Satsingen viser seg nå å være målrettet, og resultatet er flere fagfolk ute i kommunene, forteller Høyre-politikeren.

Dette er en av de viktigste investeringene vi som samfunn kan gjøre.

Tone Wilhelmsen Trøen, stortingsrepresentant (H)

Får ikke oppfølging

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Actis.

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Actis. Foto:

Rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis er glad for økningen i årsverk rettet mot rus og psykiatri i kommunen.

– Erfaringene er at for mange ikke får den oppfølgingen de trenger og har krav på i hjemkommunen etter rusbehandling, sier generalsekretær Mina Gerhardsen til ANB.

– Derfor er det viktig med videre utbygging av ettervern og at penger til rusarbeid i kommunene er øremerket, slik at de faktisk går til å gi mennesker som strever med rus et bedre liv, sier hun. (ANB).

Artikkeltags