Flere brytere på «on»

Venstre: Thor Jostein Dyrhaug mener at Molde og Kristiansund dominerer sykehussaken, og savner engasjement fra landkommunene.

Venstre: Thor Jostein Dyrhaug mener at Molde og Kristiansund dominerer sykehussaken, og savner engasjement fra landkommunene.

Artikkelen er over 7 år gammel

Thor Jostein Dyrhaug er Venstres listetopp i Eide.

DEL

Tidens Krav presenterer listetoppene på Nordmøre. I dag har vi snakket med:

NAVN: Thor Jostein Dyrhaug

ALDER: 58 år

YRKE: Selvstendig næringsdrivende.

PARTI: Venstre

KOMMUNE: Eide

Hvordan kom du inn i lokalpolitikken?

– Jeg kom sent inn i politikken, har kun deltatt aktivt i denne perioden. Har alltid fulgt med, men har tidligere ikke funnet tid til å engasjere meg aktivt. I en periode jeg syntes jeg hadde litt tid til overs, meldte jeg meg inn i Eide Venstre og stilte der på listen til kommunevalget i 2007.

Hvorfor stiller du akkurat for Venstre?

– Venstre ligger omtrent på midten i norsk politikk og det passer meg bra. Er tilhenger av vår nasjonale blandingsøkonomi og at enkeltmennesket skal synes i et sterkt fellesskap. Venstre er også et sterkt miljøparti som er viktig for meg.

Hva er den viktigste saken i din kommune og hvorfor?

– Det er mange viktige saker slik som skole, eldreomsorg, helse, oppvekst og flere andre. For å sikre dette blir det en strengere økonomisk styring den viktigste saken fremover for å kunne tilby et godt og tilfredsstillende tilbud på kommunens tjenester.

Hva er den viktigste saken for regionen Nordmøre?

– Det må bli sykehussaken. Jeg er meget opptatt av å få avklart hva vi kan få av flere og bedre sykehustilbud om vi bygger et felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Byene får styre for mye debatten i denne saken. Vi må få til et større engasjement fra landkommunene, det er tross alt helsetilbudet for hele regionen det gjelder.

Har du noen gang drømt om en plass på Stortinget?

– Jeg har drømt mange ganger om det, men når jeg våkner er det borte. Heldigvis.

Hvem bør bli ordfører i Eide og hvorfor?

– Når Eide Venstre stiller med ordførerkandidat ønsker vi at dette skal bli mulig. Eide trenger en ordfører som kan sette flere brytere på «on». For mange har stått på «off» alt for lenge. Næringspolitikk har nesten ikke vært tema i denne perioden. Primærnæringene må få sin rette plass i det politiske arbeidet. Kontakten ut til bedriftene må bli bedre. En Venstre-ordfører vil gi alle de samme mulighetene til å komme med sine saker og synspunkter. Og å bli tatt på alvor.

Hvordan ser du på dine muligheter til å bli ordfører?

– Med to representanter i kommunestyret i dag er nok muligheten ikke de største. Med at venstre stiller med ordførerkandidat viser at vi vil ta det ansvaret som skal til for å lede kommunen. Etter et valg vil det som oftest bli forhandlinger om sammensettingen, blant annet formannskapet. Her vil venstre bidra med å få på plass en mest mulig slagkraftig ledelse av kommunen. Med en venstreordfører vil vi være sikret dette.

Hva gled er deg mest i din hjemkommune og hvorfor ?

– Eide har hatt gledelig befolkningsvekst over en periode. Dette må bety at kommunen er attraktiv som bokommune. Beliggenheten i regionen gjør det mulig å pendle til flere større arbeidsplasser selv om det er ønskelig at det etableres flere arbeidsplasser i kommunen. En av grunnene til veksten er også at kommunen har gode skole, SFO, barnehagetilbud og et relativt rimelig boligmarked.

Hva ergr er deg mest i din hjemkommune og hvorfor?

– At kommunens vedtatte planer ikke blir respektert nok. Det er for lett å kunne søke å få dispensasjon. Blant annet må reguleringsplaner og arealplaner veie mye tyngre i en sak enn det oppleves i dag blant politikerne. Dette vil styrke innbyggernes tro på rettferdighet i kommunens behandling.

Hva er det beste argumentet for å bosette seg i Eide?

– Eide er en rolig og god kommune bosette seg i med gode skoler, SFO og barnehager. Store muligheter til fritidsaktiviteter i kommunens mange lag og organisasjoner, samt at kommunen ligger midt i et stort arbeidsmarked.

Hva er din beste valgkampsak?

– Få etablert flere arbeidsplasser i kommunen. Eide er en stor pendlerkommune og behovet og nødvendigheten av nye og flere arbeidsplasser er stort. Eide har ikke en stor hjørnesteinsbedrift som mange andre kommuner har, derfor må vi heller satse på et stort mangfold.

Hv em er ditt politiske forbilde og hvorfor?

– Har ikke noen spesielle politiske forbilder, men de gamle kjempene fra venstres tidlige fase vil for alltid fremstå som store i Norsk politikk og samfunnsbygging. Lokalt har vi Jarle Haga og Iver Nordseth som er ordførere i henholdsvis Averøy og Smøla. De har gjort og gjør en solid jobb både for sine kommuner og for regionen

Gi et valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i valgperioden.

– Jeg vil arbeide for at alle skal ha og føle at de har de samme rettighetene og mulighetene i alle saker og henvendelser til kommunen. Og at møtet med kommunen skal være en positiv opplevelse.

Artikkeltags