Gå til sidens hovedinnhold

Arnfinn Storvik (53) - Høyre - Eide

Artikkelen er over 14 år gammel

– Skolene skal bestå.

– Hvordan kom du inn i lokalpolitikken?

– Det var tilfeldig. Min far Halvdan Storvik og Anders Lyngstad, som hadde representert Venstre i kommunestyret, påvirket meg til å stille som kandidat for Venstre ved valget i 1987. Jeg kan vel ikke si at engasjementet for politikk var av det store. Jeg hadde heller ikke tenkt tanken om å bli valgt. Jeg ble valgt som første vara til kommunestyret og husker godt at jeg ikke syns det var noe særlig den første gangen jeg møtte. Ved valget i 1991 stilte jeg som kandidat for Høyre, og har vært medlem siden. Også da ble jeg valgt som første vara. Siden har det gått slag i slag. Jeg ble fast medlem i kommunestyret fra 1995, varaordfører fra 1999 og ordfører fra 2003.

Hva mener du er den viktigste saken i Eide?

– Det er vanskelig å si. Som ordfører har jeg vært opptatt av at vi som politikere er joviale nok til å kunne gi både sentrum og bygdene rundt muligheten for utvikling. En meget viktig institusjon for en slik videreutvikling av et lokalsamfunn er skole. Vi må legge til rette for boligbygging i alle deler av kommunen slik at våre innbyggere har muligheten til å velge hvor de vil bosette seg. En prioritert oppgave er å arbeide videre med miljøgaten gjennom sentrum. Å utvikle Møllerop-eiendommen og gamle Eide Auto til et attraktivt område med leiligheter, parkanlegg, kultur og forretninger er viktig. For å videreutvikle sentrum og gi plass til flere etableringer er det nødvendig å revidere vår sentrumsplan.

– Hvorfor stiller du akkurat for Høyre?

– Min ideologiske grunnholdning ligger godt forankret i partiets prinsipper. Jeg deler den liberalkonservative politikken som bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar og selv ha muligheten til å velge. Videre er jeg også overbevisst om at et godt lokalsamfunn bygges nedenfra uten nevneverdig sentraldirigering, reguleringer og beslutninger fattet lang unna dem det angår. På det lokalpolitiske nivået har jeg alltid sagt at våre ansatte skal gis handlefrihet uten unødig innblanding og detaljstyring fra oss som politikere.

– Har du noen gang drømt om en plass på Stortinget?

– Nei. Min politiske interesse har kun vært å delta i politikkutforming på det lokalpolitiske plan. Verken det å være stortingspolitiker eller fylkestingspolitiker har fenget meg noe særlig. Jeg har selvsagt mye kontakt med mine partifeller på sentralt hold både gjennom min funksjon som ordfører og som medlem i Høyres kommunalutvalg.

– Hvem bør bli ordfører i Eide etter valget, og hvorfor?

– Nominasjonsmøtet i Høyre ga meg fornyet tillit, og jeg sa ja til å stille som partiets ordførerkandidat. Når jeg har sagt ja til å stille på nytt, så handler det også om mange saker jeg ønsker å bidra til å sluttføre. I tillegg er det nye og interessante oppgaver jeg vil være med å gjennomføre til beste for våre innbyggere.

– Hva gleder deg mest i Eide, og hvorfor?

– Jeg gleder meg over alle de tiltak som er blitt gjennomført i kommunen de siste årene. Bare på noen år har vi nesten doblet antall barnehageavdelinger. Vi har gjennomført omfattende renoveringer på Eide ungdomsskole og vedtatt ny skole på Lyngstad. Vi er i fremste rekke når det gjelder netto befolkningstilvekst og økonomisk resultat. Økonomien og styringen av den har aldri vært så god. Vi har gjort mye for å gjøre Indre Eide industriområde mer attraktivt for eventuelle industrietableringer. Den etablerte industrien går bra. Ikke minst kan entreprenør- og anleggsbransjen vise til økt omsetning og flere ansatte.

– Hva ergrer deg mest?

– Jeg går vanligvis ikke og ergrer meg. Skal det være noe å sette fingeren på, så kunne jeg tenkt at enhetsfylket Møre og Romsdal, som også har rollen som utviklingsaktør, kunne vise mer fleksibilitet og imøtekommenhet i forhold til reiselivssatsingen langs kysten. Uten nærmere presisering er det spesielt en enkeltsak som har gitt oss politikerne mye irritasjon og hodebry.

– Hva er den beste valgkampsaken din?

– Jeg har allerede nevnt flere viktige saker. Økende behov innenfor pleie- og omsorgssektoren når det gjelder sykehjemsplasser er en utfordring. Derfor må vi være i forkant av den utviklingen. Når Eide Psykiatriske Senter legges ned neste høst, så prioriteres ombygging av bygget til flere sykehjemsplasser. Innenfor skole er det selvsagt flere ting vi vil prioritere; flere datamaskiner til, oppdaterte lærebøker og etterutdanning av lærere. Nei til eiendomsskatt, økt satsing på reiselivsnæringen, bygging av et steinindustrimuseum og at skolestrukturen skal ligge fast er noen av våre hovedprinsipper. Arbeidet for å asfaltere resten av fylkesveiene i spleiselag med fylket er tiltak som skal prioriteres.

– Hvem er ditt politiske forbilde?

– Det finnes mange flinke politikere, både lokalt og sentralt. Skal jeg allikevel trekke fram noen så må det være Kåre Willoch. Han var en tusenkunstner når det gjaldt debatteknikk og argumentasjonsteknikk. Lokalt vil jeg si at min forgjenger Oddbjørn Silseth lærte meg mye innenfor praktisk politikkutforming.

– Gi et valgløfte du kan garantere at du ikke bryter i løpet av valgperioden.

– At jeg fortsatt sier nei til eiendomskatt og at de tre barneskolene på Eide, Lyngstad og Vevang skal bestå som egne skolekretser.

Av GEIR ARNE KIPPERNES