I TK lørdag 26. januar kan vi på side 14 og 15 se smilende politikere som prøver å berolige bøndene på Smøla. Det tror jeg er en umulig oppgave når forbudet mot myrdyrking blir gjeldende. Det skal bli vanskelig for disse å drive valgkamp i distriktene, og særlig her på Smøla med slik meningsløs symbolpolitikk. Både Nordseth og Farstad fra Venstre og Soleim fra Høyre prøver å berolige bøndene med at det ikke blir et totalforbud, men muligheter for dispensasjon. Når vi vet at det da er miljøvernavdelinga hos fylkesmannen som skal behandle disse søknadene har jeg en mistanke om at det skal bli vanskelig å få slik løyve.

Ja, jeg må vedgå at jeg i mine unge år stemte venstre, men det var før klima ble den nye religionen for partiet. Da var venstre et liberalt parti som ville distriktene vel. Nå er det etter min mening blitt et miniparti som kommer med det ene tulleforslaget etter det andre, og som gjør det vanskelig for folk flest og særlig for bygdefolk. Jeg kan nevne flyseteavgift, sukkeravgift, elektrifisering av ferger, biodiesel, forbud mot pelsdyr og totalforbud mot myrdyrking. Etter min mening er dette bare symbolpolitikk og har liten eller ingen betydning for klima. Tror virkelig Venstrepolitikerne at det er dette som skal til for å nå klimamålene. De balanserer nå på sperregrensen, og det ser ut som at folk har innsett at Venstre ikke lenger er et parti for bygdefolk.

Norge med sine 5 millioner innbyggere kan ikke redde verden fra den varslede katastrofen. Det planlegges 1.600 nye kullkraftverk i verden fordelt på 62 land, og det er Kina som vil være de som bygger ut de fleste av disse. Kullkraft vil øke med 43 % i kommende år. Med denne utviklingen vil jo utslipp av klimagasser bare øke og to graders-målet blir teknisk umulig å oppnå. Norges utslipp av klimagasser vil være som en dråpe i havet mot dette. Politikerne må bare innse at Parisavtalen er død, og at det er bare Norge, EU og Canada som føler de har en slags forpliktelse til avtalen.

Hvorfor er det da vanlige folk og særlig vi i distriktene som skal være de som skal betale for symbolpolitikken. Skal vi finne oss i at Venstre med Skei Grande i spissen tar balletak på oss i bygda. Kanskje det er på tide å ta på seg gule vester her også.