SP-politiker Jenny Klinge reagerer på at Språkrådet har vedtatt å innlemme det kjønnsnøytrale pronomenet hen i rettskrivingsnormene. I en kronikk i VG 19.6. trekker hun en parallell til hønsehuset, og insinuerer manglende innsikt i biologi.

Jeg for min del er oppvokst på landsbygda, og anser meg for å ha gode kunnskaper om nevnte fagfelt. I egenskap av samfunnsviter har jeg dog også innsikt i kjønn som sosial konstruksjon.

Det er åpenbart at Språkrådets vedtak har sammenheng med kjønn i sistnevnte betydning. Kanskje Jenny Klinge skulle tenke seg litt nærmere om før hun kontakter media og etterpå klager over motbør.