Aure vil bli i Møre og Romsdal. Dette ble bestemt i kommunestyremøtet torsdag.

Under regionavstemmingen tidligere i høst, sa 51 prosent av innbyggerne i Aure at de ville bli værende i Møre og Romsdal, 45 prosent ville at Aure skal flytte til Trøndelag.

Nå har kommunestyret bestemt at de hører på flertallet av innbyggerne sine og blir i Møre og Romsdal. Dette ble vedtatt enstemmig i kommunestyret.

Det ble også stemt over et tilleggsforslag, som lød:

«Aure kommune ønsker også et godt samarbeid med nabofylket Trøndelag i saker det det er naturlig, for eksempel innen næringsutvikling, helse, samferdsel og utdanning». Dette ble også enstemmig vedtatt.

I innbyggerundersøkelsen om regiontilknytning som ble gjort i august svarte flertallet (55 prosent) av innbyggerne at de ønsker at Aure skulle bli en del av Trøndelag. 37 prosent ønsket at Aure skulle fortsette å være en del av Møre og Romsdal. 9 prosent oppga at de ikke visste.