Politikere skal diskutere strategi

Møte i kommunestyret torsdag med møtestart 12.30.

DEL

Politikerne i Heim kommunestyre møtes til dyst torsdag. Tema for møtet på Kulør´n på Kyrksæterøra er planstrategi.

– Herved inviteres til dialogmøte om strategisk samfunnsutvikling for Heim kommune – og veien dit! Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi til plandelen av plan- og bygningsloven, heter det i innkallingen.

Heim formannskap er styringsgruppe for planprosessen, og har nedsatt en politisk arbeidsgruppe som skal lede prosessen med planstrategi og planprogram for revidering av kommuneplanen for Heim

Du kan følge møtet direkte via Kommune-TV:

https://heim.kommunetv.no/live/68

Artikkeltags