De siste dagene har det vært en del promillekontroller på Nordmøre. Tirsdag ble nærmere 200 førere kontrollert fordelt på to kontroller i Kristiansund og Surnadal.

Onsdag morgen har politiet vært ute med alkometeret på nytt. De stilte seg opp i Kristiansund sentrum, hvor 35 førere ble kontrollert.

– Det ble ikke gitt noen reaksjoner, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt.

Samtidig med de mange promillekontrollene som politiet utfører, har Utrykningspolitiet denne uka «aksjon grønne veier». Der fokuserer de på trafikken på hovedveiene, som for eksempel E39 og riksvei 70 her i distriktet.

Tirsdag kveld fikk 23 førere fartsbot og én ble anmeldt på riksvei 70: