Politiet opphever søndag ettermiddag evakueringen på Løykja, med unntak av huset som ble truffet av raset. Dette på bakgrunn av vurderinger av geotekniker søndag. Dette kommer fram i en pressemelding fra kriseledelsen i Sunndal.

Skredhendelsen er vurdert av geoteknikker på vegne av NVE, og den er vurdert til ikke å påvirke de eiendommene der evakueringen blir avsluttet. På den siste eiendommen, Løykjavegen 25, må det gjøres oppryddingsarbeid og sikringsarbeid før evakuering kan avsluttes.

Sunndal kommune har i løpet av søndag ettermiddag åpnet Virumdalsvegen igjen. Det er opp til 10 centimeter med vann over veien, men det anses som trygt å åpne den.

Flåvegen er også åpnet igjen for ferdsel, men det oppfordres til å unngå all unødig trafikk.