Allerede etter invasjonen i Ukraina kom det tiltak som skulle øke beredskapen knyttet til petroleumsnæringen, opplyser Politidirektoratet.

Tiltakene videreføres og forsterkes etter hendelser med eksplosjoner på gassledninger i Østersjøen.

− Hendelsen i Østersjøen gir grunnlag for å videreføre og forsterke disse tiltakene, uten at vi kan gå nærmere inn og kommentere på enkelttiltak. For politiet handler det om å bidra til å redusere sårbarhet og sikre verdier i en usikker situasjon, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.