Mediekonsernet skal kutte inntil 94 årsverk de neste to årene, melder Kampanje. I tillegg skal se på utgivelsesfrekvensen til titlene i konsernet.

– Vi setter inn flere kostnadsreduserende tiltak for å tilpasse driften til et høyt kostnadspress og endrede rammebetingelser som følge av store makroøkonomiske bevegelser. Det gjør at vi også kan investere i utviklingsprosjekter som skal styrke de digitale inntektsstrømmene våre, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Årsresultatet ble på 332 millioner kroner i fjor, ned fra 468 millioner året før.