Planer om vindkraftverk i Nordsjøen møter motstand

Equinor sitt havvindprosjekt Hywind, der det planlegges å montere 11 vindturbiner i Nordsjøen, møter motstand fra organisasjonene Fiskarlaget og Fiskebåt.

Equinor sitt havvindprosjekt Hywind, der det planlegges å montere 11 vindturbiner i Nordsjøen, møter motstand fra organisasjonene Fiskarlaget og Fiskebåt.

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er ikke bare på land at planer om vindkraftutbygging møter motstand.

DEL

Equinor sitt havvindprosjekt Hywind, der det planlegges å montere 11 vindturbiner i Nordsjøen, møter motstand fra organisasjonene Fiskarlaget og Fiskebåt.

I et høringsbrev skriver de to organisasjonene at vindturbinene er planlagt midt i gode fiskefelt i Nordsjøen.

I høringsbrevet kommer det fram at konsekvensutredningen ikke er tilstrekkelig når det gjelder vurdering av alternativ plassering av vindturbinene. Fiskarlaget/Fiskebåtkrever derfor at det blir foretatt en ny vurdering av plasseringen, siden den planlagte plasseringen av vindturbinene er i et område med stor fiskeriaktivitet.

Dette opplyser Fiskebåt i en pressemelding.

Videre skriver fiskeriorganisasjonene at de har forståelse for at Equinor må redusere COutslippene på norsk sokkel, men hadde håpet at Equinor tok hensyn til innspill som er kommet om plasseringen av vindturbinene. Tidligere er det foreslått at anlegget må legges parallelt med dybdekotene og flyttes lenger mot nord, for å unngå konflikt med fiskeriinteresser.

I høringsbrevet fra fiskeriorganisasjonene heter det at Equinor underkommuniserer viktigheten av området som lokaliseringen av Hywind Tampen har for fiskeriene.

- Konsekvensene for fiskeriene er ikke vurdert på en tilstrekkelig måte i denne saken, og Equinor har ikke lyttet til, eller vurdert våre og Fiskeridirektoratet sine innspill i tilstrekkelig grad, heter det i høringsvaret.

– Vi opplever at vi har en åpen dialog med fiskeriinteressene, sier Equinors talsperson Eskil Eriksen NTB.

Han legger til at selskapet vil gå nøye gjennom høringsinnspillene.

De 11 vindturbinene med kapasitet på åtte megawatt, er planlagt å forsyne oljeinstallasjonene Gullfaks og Snorre med fornybar elektrisk energi.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken