Gå til sidens hovedinnhold

PFU mener Tidens Krav ikke har brutt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg mener Tidens Krav ikke har brutt god presseskikk i saken som ordfører Torgeir Dahl i Molde har klaget inn.

Klagen gjaldt en større sak i forbindelse med utredning av trasévalg for E39 mellom Ålesund og Molde.

– Klager mener at Tidens Krav ga et feilaktig inntrykk av at han, på uredelig vis, hadde deltatt i et møte og påvirket en forvaltningsprosess knyttet til valg av trasé for E39. Klager mener det ble skapt et inntrykk av at han hadde påvirket Statens vegvesen til ikke å utrede en antatt billigere versjon av motstandernes foretrukne trasé. I dette ligger det også en anklage om at det offentlige kan bli påført unødige utbyggingskostnader, framholdes det, heter det blant annet i klagen.

Her er hele klagesaken

Ikke enig

– Det spørsmålet Tidens Krav fant det relevant å stille var om det var opplagt og objektivt kritikkverdig av Dahl å delta i et slikt møte. Vår konklusjon på publiseringstidspunktet var nei. […] Om reportasjen overhodet kunne oppfattes som en kritikk også av Dahls opptreden, var det vår konklusjon at denne under enhver omstendighet ikke var så sterk at den utløste en rett til samtidig imøtegåelse, heter det i Tidens Kravs tilsvar.

Les også

E-poster avslører: Avviste å utrede antatt billigere versjon av Romsdalsaksen

Les også

E-post viser: Dahl i møte med utrederne

Mye ros

Pressens Faglige Utvalg behandlet saken i sitt møte onsdag. Flere av dem som hadde ordet, mente at Tidens Krav i denne saken har gjort en god jobb.

– Her har Tidens Krav virkelig satt av ressurser til å gå i dybden og hente ut et stort materiale, sa Gunnar Kagge.

Det var flere enig i, men det var også enighet om at det ikke var nødvendig med samtidig imøtegåelse.

– All kritikken jeg kan finne, retter seg mot Statens vegvesen og deres utredningsplikt, sa Ellen Ophaug.

– Jeg er helt enig med dere. Jeg mener det ikke er presseetisk nødvendig å ta kontakt. Det er heller ingen faktafeil slik jeg ser det. Tidens Krav har hatt dekning hele veien og kontroll på hvem som har vært på møtene. Det er en litt underlig klage som endrer seg underveis fra å være faktafeil når det gjelder at han var på møtet til at han innrømmer å ha vært der. Denne faktafeilen var utgangspunktet for hele klagen, sa Anne Weider Aasen, leder i PFU.

Her finner du Vær Varsom-plakaten

– Viktig

– Det er viktig at vi ikke ble felt for brudd på 4.14 i Vær varsom-plakaten (samtidig imøtegåelse) for det var ikke kritikk av Dahl denne saken handlet om. Samtidig er vi veldig glad for at PFU støtter oss i at vi har gjort et grundig kildearbeid, og at vi samlet sett har gjort en god jobb med å undersøke saken fra mange sider, samt at vi har gjort et godt gravearbeid i denne saken. Det er også godt at de ser at det ikke ville kommet fram noe vesentlig nytt om vi hadde tatt kontakt med Torgeir Dahl før publisering, sier sjefredaktør Ole Knut Alnæs i Tidens Krav.

Dahl: – Litt overrasket

Torgeir Dahl er litt overrasket over avgjørelsen i PFU.

– Det faktum at jeg helt i starten sa at jeg ikke hadde hatt et møte med Statens vegvesen, virker å ha hatt innflytelse på PFUs avgjørelse. Hadde Tidens Krav tatt kontakt før publisering, kunne jeg ha undersøkt om jeg hadde vært på dette møtet, sier Dahl.

Han er glad for at Tidens Krav har vært så tydelig på at det ikke var klanderverdig av ham å delta på møtet med Statens vegvesen.

– Men jeg merker meg at denne saken har etterlatt seg et inntrykk av noe annet, også i andre media. Det er derfor jeg har reagert, sier Dahl.

Les også

Snur: – All grunn til å anta at jeg er Møreaksen/Torgeir