Olje- og gassfeltet Njord i Norskehavet er klar for ny drift etter fullføringen av et sjuårig oppgraderingsprosjekt. Feltet kan nå driftes fram til 2040.

Produksjonen fra Njord-feltet startet opp igjen 27. desember etter et lengre oppgraderingsprosjekt der både plattform og lagerskip ble tatt til land, opplyser Equinor i en pressemelding.

Oppgraderingsprosjektet har foregått fra 2016 til 2022, og har hatt som formål å klargjøre feltet for drift fram til 2040.

– Det er første gang en plattform og et lagerskip kobles fra feltet, oppgraderes og slepes tilbake, og vi har nå doblet levetiden for feltet, sier Geir Tungesvik i Equinor.

Produksjonen fra Njord-feltet skulle opprinnelig ha startet opp igjen for to år siden, men ble forsinket som følge av pandemien.

Prosjektet ble også mye dyrere enn antatt, med en prislapp på 31 milliarder kroner mot 17 milliarder kronene i det opprinnelige budsjettet.

Les også

Da Jorid fikk vite at hun hadde fått kreft tenkte hun «Ja, ja, da vet jeg i alle fall hva som feiler meg»