Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Tidens Krav ut 400.000 til foreninger og organisasjoner i vårt område.

– Som en viktig samfunnsinstitusjon på Nordmøre vil vi gjerne bidra til å skape gode lokalsamfunn. Vi ønsker å bidra til å utvikle lokal kultur og identitet og være en positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier ansvarlig redaktør Ole Knut Alnæs i Tidens Krav.

– Derfor gjentar vi fjorårets tiltak der over 100 lokale lag og foreninger søkte om midler fra denne støtteordningen. Blant dem som fikk midler var både idrettslag fra flere kommuner, Kristiansunds Turnforening, Skonnert Ideals Venner og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. (Se hele listen til slutt i denne teksten). Med den situasjonen vi har hatt det siste året, oppleves det som ekstra meningsfullt å kunne bidra med støtte til aktiviteter for barn og unge, sier Alnæs.

Disse fikk i 2020: Tidens Krav har fordelt 500.000 kroner – disse 23 får penger

– Journalistikken og samfunnsoppdraget er vår forretningsidé. Det betyr at vi gjennom løpende nyhetsrapportering og dybdejournalistikk gir folk kunnskap og innsikt, gir dem mulighet til å følge det som skjer i og rundt seg, til å delta i debatten, og engasjere seg i sitt nærmiljø. Stadig flere oppdager verdien av journalistikken. Gjennom å tegne seg som abonnenter er de med på å bygge våre aviser sterkere og gjøre vår evne til å utføre samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Det er vi takknemlige for, sier Alnæs.

25 millioner

Pengestøtten fra Tidens Krav inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fem år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med det formålet til Amediastiftelsen:

«Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 4. mai. Deretter skal en lokal jury, bestående av Eirin Liabø Røbech, salgsleder i Tidens Krav, Hanne Solvang Felberg, forskningsleder i Møre Forskning og Ole Knut Alnæs, ansvarlig redaktør i Tidens Krav, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Offentliggjøringen av hvem som får midler i år skjer 1. juni.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia