Gå til sidens hovedinnhold

Pene tall for SpareBank 1 Nordvest

Artikkelen er over 1 år gammel

«Solid resultat og god underliggende drift».

– SpareBank 1 Nordvest opplever god etterspørsel etter kreditt og andre finansielle tjenester i et marked preget av høy konkurranse. Hittil i år har banken vokst noe mer enn markedsveksten, men vi ser for oss noe lavere etterspørsel etter kreditt fra husholdninger i tiden framover.

Det sier adm. direktør Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest i en pressemelding fredag 25. oktober.

SpareBank 1 Nordvests resultat per tredjekvartal 2019 var 225,8 millioner kroner før skatt, en økning på 84,1 millioner fra samme periode året før. Resultatet per tredje kvartal er «ekstraordinært godt» etter gevinster ved etablering av Fremtind Forsikring, oppskriving av eiendom i SpareBank 1 Forsikring og bankens salg aveierandelen i BN Bank ASA.

God underliggende drift

Inntektene fra bankdriften har vært økende fra kvartal til kvartal gjennom 2019. Dette viser at banken har god underliggende drift preget av tilfredsstillende vekst og kostnadskontroll. Renteinntektene fra bankens egen utlånsportefølje har økt fra samme periode i 2018, men provisjonsinntektene fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er noe lavere i forhold til fjoråret.

Utlånsvekst siste 12 måneder er på 9,1 prosent, noe høyere enn i samme periode året tidligere, da utlånsvekst siste 12 måneder var på 6,3 prosent.

Innskuddsveksten er betydelig høyere enn i 2018. Innskudd fra kunder har økt med 12,7 prosent siste 12 månedene, og bankens innskuddsdekning er på 70,7 prosent, ekskludert lån i kredittforetakene.

Solide utsikter

Den økonomiske utviklingen i bankens markedsområde Møre og Romsdal har vært god gjennom 2019. Produksjon og etterspørsel har som i 2018 og starten av året, hatt en positiv utvikling. Arbeidsledigheten har stabilisert seg på et lavt nivå, og dette sammen med den svake kronekursen, har gitt økt aktivitet innen oljesektoren og en betydelig aktivitet innen offentlig sektor.

Det gir grunnlag til å tro på en fortsatt god utvikling i markedsområdet, melder banken.

Norsk økonomi står fortsatt stødig preget av nødvendig omstillingsevne, nyskaping og solide statsfinanser. Norges Bank forventer en BNP-vekst for Fastlands-Norge på 2,7 prosent i2019, noe som er svakt opp fra 2018 på 2,6 prosent.

Rentenivået har økt etter at Norges Bank har hevet styringsrenten fire ganger med 0,25 prosentpoeng, til 1,5 prosent, senest i september. Redusert rentebane gir mindre sannsynlighet for ytterligere renteøkning.

SpareBank 1 Nordvest har sammen med sine alliansebanker i Midt-Norge nettopp lansert «Konjunktur – og forventningsbarometeret for 2019».

Denne viser at bedriftene som deltar i undersøkelsen i Møre og Romsdal, ser for seg litt lavere vekst i de neste 12 måneder sammenlignet med forrige periode, hvor forventningene til veksten var på det høyeste nivå siden høsten 2012, heter det i presseskrivet.

Rapporten viser videre at kapasitetsutnyttingen og sysselsettingen har økt, og flere bedrifter har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Det er i år som i fjor en liten økning i andelen av bedrifter i Møre og Romsdal som forventer flere ansatte sammenlignet med året før.

– Banken vil fremdeles jobbe aktivt for å være en aktiv støttespiller for vekst og utvikling i Møre og Romsdal, kommenterer Folland.

Nøkkeltall per tredje kvartal 2019, konsern

- Resultat før skatt: 225,8 mill. kroner (141,7 mill. kroner)
- Resultat etter skatt: 198,1 mill. kroner (114,8 mill. kroner)
- Netto renteinntekter: 190,4 mill. kroner (177,0 mill. kroner)
- Gjennomsnittlig rentemargin: 1,64 prosent (1,68 prosent)
- Utlånsvekst siste 12 mnd.: 9,1 prosent (6,3 prosent)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd.: 12,7 prosent (3,4 prosent)
- Kostnadsprosent: 43,7 prosent (52,6 prosent)
- Ren kjernekapitaldekning: 15,0 prosent (14,8 prosent)
- Resultat pr. egenkapitalbevis: kr 14,18 (kr 8,52)
- Egenkapitalavkastning: 13,3 prosent (8,0 prosent)
- Forretningskapital: 20,5 milliarder kroner (18,8 milliarder kroner

)Sammenlignbare tall per tredje kvartal 2018 i parentes.

Kommentarer til denne saken