Private barnehagers landsforbund (PBL) har i en rekke lokalaviser fått publisert et innlegg som hevder at det er umulig for PBL å innfri de ansattes krav i barnehagestreiken. Innlegget er preget av tåkelegging og direkte feil.

Utdanningsforbundet har lansert en langsiktig politisk løsning på denne situasjonen. Det rimelige og anstendige er at de offentlige bevilgningene til pensjon, går til pensjon. Dette kan vi sikre ved at myndighetene dekker barnehagenes utgifter til pensjon – krone for krone. En slik ordning ville fjerne insentivet til å spare penger på dårlige pensjonsordninger.

PBL har ikke ønsket en løsning med kostnadsdekning. Nå bruker PBL de ansattes pensjon som et våpen i en politisk kamp med regjeringen, med mål om større overføringer. PBL viser ingen vilje til å være en konstruktiv motpart i denne streiken – de gjør barnehageansatte til offer for sin politiske agenda.

To usannheter

Jeg skal kort peke på to usannheter i administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup innlegg:

For det første hamrer PBL på budskapet om at deres pensjonsordning er overlegen alle andre ordninger, og at det derfor ikke er behov for endringer. Det er feil. Når fagforeningene har skrytt av modellen, er det fordi PBL har forpliktet seg til å komplettere den med en AFP-ordning på linje med Fellesordningen, som de fleste andre barnehager har. I tre tariffoppgjør har dette vært et omforent mål. De ansatte i PBL har midlertidig betalt inn mer til sin pensjon, for å forberede overgangen til ny ordning. Nå bryter PBL avtalen – selv om de ansatte har oppfylt sin del.

Tåkelegger debatten

For det andre påstår Schjelderup at det vil koste 1,4 milliarder å gå over til Fellesordningen for AFP. Det er heller ikke sant. PBL regner inn helt andre krav og forutsetninger i sitt regnestykke – og dette tåkelegger debatten. Prisen for å innføre AFP i fellesordningen vil være på om lag 120 millioner. Vi mener at våre krav er innenfor det tilskuddet som det offentlige betaler private barnehager for å gi de ansatte en god pensjon.

Sprer uro

PBL sprer også en uro ved å hevde at det å gi de ansatte en skikkelig pensjon vil føre til konkurser og stengte barnehager. Det er helt urimelig at de ansatte skal sitte igjen med svarteper i PBLs politiske spill med myndighetene. De ansatte i barnehagene har verken høy lønn eller frynsegoder, og de betaler mer enn vanlig inn til sin egen pensjon. Likevel kan de tape mellom 40.000 og 50.000 i året på å bli stående i PBLs ordning. Det er uverdig.

Les også

Private barnehager skal fortsatt ha konkurransedyktige pensjonsordninger

Les også

Fagforbundet streiker for rettferdig pensjon

Les også

Derfor er det uansvarlig å innfri kravene i barnehagestreiken

Les også

PBL – nå må pensjonen på plass!