– Akkurat nå er sju busser på vei til Fræna for å hente passasjerer som skal innlosjeres i Kristiansund.

Det sier Tore Lyngvær, kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune.

Per nå er det kartlagt at byens overnattingssteder har sengekapasitet til å ta imot 450 personer.

Dette tallet ble utover kvelden oppjustert til 517. Antall busser har økt til åtte.

Helsehjelp

Når passasjerene kommer til byen vil de bli møtte av mannskap fra Røde Kors og Sivilforsvaret som vil ta en registrering av alle, slik at man har full oversikt over hvem som plasseres hvor.

Deretter står psykologer, sykepleiere og leger klar til å hjelpe.

– Å bli evakuert fra en båt på Hustadvika på denne måten, er en påkjennelse i seg selv, og vi har et godt psykososialt kriseteam stående klar for å bistå. Vi har fått beskjed om at noen passasjerer er fysisk skadet, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader. Folk og møbler har rett og slett blitt slengt i den grove sjøen, sier Lyngvær.

Utover kvelden ble status på passasjerene endret, og flere skal være alvorlig skadet.

Han legger til at de som er mest skadet vil ankomme i ambulanser.

– Begge sykehusene er klare til innsats.

Ordfører Kjell Neergaard sier via kommunens nettside at privtapersoner har tatt kontakt med kommunen og sagt at de stiller hus og heim til disposisjon.

– Det viser engasjement, sier ordfører Kjell Neergaard.

 

I høst var det øvelse, nå er det alvor

Kommunens egen folk er samlet på Servicetorget ved Rådhusplassen i Kristiansund, og vil være i aktivitet utover kvelden.

Tore Lyngvær forteller at de er i tett dialog med Fræna kommune, og har vært det helt siden den dramatiske beskjeden kom like over klokka 15.00 lørdag.

– Vi har sagt at vi her er og ber dem si fra hva de trenger. Vi har også kartlagt hva andre kommuner på Nordmøre kan bistår med. Blant annet har vi sett på overnattingsmuligheter i Averøy, Gjemnes og Aure.

Lyngvær legger til at nå får man virkelig testet det man øvde på i høst da det ble gjennomført en stor beredskapsøvelse.

– Vi opplevde da at vi fungerte veldig godt i krisesituasjoner. Nå er det alvor og vi bruker alt vi lærte under øvelsen.

Rådmann i Averøy, Berit Hannasvik sier til Tidens Krav at hun og ordfører Ingrid Rangønes har vært i dialog med politiet, og avventer situasjonen, men er klare til å bistå om det blir behov.

Mobiliserer og ber folk holde avstand

Helse Møre og Romsdal melder i en pressemelding at de har økt beredskapen.

De har opprettet krisestab sentralt i AMK, og lokal kriseledelse ved sykehuset i Kristiansund og i Molde.

– Helikopter og ambulanser er sendt til Brynhallen, og helseforetaket følger situasjonen tett. Vi kan ikke si noe om antall skadde eller omfanget per nå. Vi kommer tilbake med flere opplysninger når vi vet mer, sier kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim i Helse Møre og Romsdal.

I en melding på Twitter ber politiet om at folk i området gir plass til utrykningskjøretøyene. Per nå opplever de at skuelystne sperrer for innsatsen.