De fleste aviser ville ha hatt en redaktør på vakt, men det har ikke «kampanjeavisen» TK ...

Er det noen som tror jeg har uttalt det som står i billedteksten her? Rekk opp hånden?

Jeg har sett igjennom de ca 700 likes og kommentarer mitt innlegg har fått og kan telle kritikken på min ordbruk på en hånd. Likevel fremstiller TK det som om kritikken er massiv. Når de skal legge frem noe i SMS-spalten sin så må det være en av de få kommentarene som støtter opp om hvordan TK selv presenterer saken. Det er ren forfalskning.

Jeg har brukt ordet Quisling, (noe som var uheldig fordi det dessverre tok oppmerksomheten bort fra saken), men jeg forklarte meningsinnholdet (den går som går mot sine egne) og ikke i konteksten landssviker som TK prøver å gi inntrykk av ved å ta frem sine Ap-politikere og presenterer dem det narrativet de ønsker å henge på meg.

Tåkelegging av TK

– Vi trenger litt mer Thorvald Stoltenberg, litt mindre Sørvik og Sve

Retoriske grep og realpolitikk

I 2017 var TK i gang med en lignende kampanjer mot flere meningsmotstandere der jeg husker spesielt der der Else-May Botten med Kjølmoen på slep, fikk stå frem nesten gråtende å klage over at jeg hadde sitert min Frank Zappa favorittlåt «The Torture Never Stops» som en beskrivelse av deres politikk for Kristiansund. Nå er de i gang igjen med TK på fullt volum. Men partiavis, å nei da.

Jeg har de siste dagene både blitt «brunbeiset» sammenlignet med Trump i TKs spalter fordi jeg påpeker at de seiler under falskt flagg og fremstår som en ren partiavis for Ap som driver brannslukking i alle saker der Ap blir omtalt negativt. Det er greit og krever ingen selvkritikk fra redaktøren.

Det er kanskje på tide at alle som har fått nok av denne ensidigheten i pressen i Kristiansund lar dem få smake sin egen medisin.

Er næringslivet som gir dem annonseinntekter interessert i å finansiere en avis som er direkte næringsfiendtlig og har en holdning til næringsdrivende som gjør at en nesten skulle tro de mente alle næringsdrivende var kriminelle?

Eller skal vi som tydeligvis har andre meninger enn «partiavisen» TK la partiet selv betale for sitt propagandaorgan og benytte oss av vår rett til å si opp våre abonnement?

En ting er sikkert; TK tåler ikke at noen rører ved deres illusjon av seg selv som en partiuavhengig avis.