Gå til sidens hovedinnhold

Parodien er det Frank Sve som står for

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Frank Sve kommer i et innlegg med tittelen «Parodien Møreaksen» som vanlig med påstander som ikke har rot i virkeligheten. Frp og Sve går til valg på å skrote et viktig samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal. Det i seg selv er oppsiktsvekkende!

Jeg tror de fleste som husker tilbake til tiden før Krifast, Atlanterhavstunnelen og Atlanterhavsveien ikke ønsker fergene tilbake. Disse tre prosjektene har bidratt til å redusere reisetiden og skape en døgnåpen region, noe som har gitt nye muligheter for utvikling av Nordmøre. Utbygging av E39 Ålesund-Molde med Møreaksen vil bidra til et enda større bo- og arbeidsmarked og skape en fergefri løsning mellom Kristiansund, Molde og Ålesund.

Omfattende prosess

E39 Ålesund-Molde og Møreaksen har vært gjennom en omfattende planprosess. Valg av trase ble gjort av regjeringen i 2014 med en samferdselsminister fra Frp. Bakgrunnen for trasevalget var en grundig prosess med en omfattende konseptvalgutredning gjennomført av Statens Vegvesen. Både konseptvalgutredningen og trasevalget ble gjennomført etter de retningslinjer som gjelder for denne type prosjekter. Grunnlaget for arbeidet med fergefri E39 ble lagt av regjeringen Stoltenberg i Nasjonal Transportplan 2014-2023 og med bred tilslutning i Stortinget.

Les også

Parodien Møreaksen

Les også

E39-bråket i Molde: Varsler stor trafikkbelastning med Møreaksen

Les også

Fjordkryssing til besvær

Møreaksen og E39 Ålesund-Molde ble prioritert med oppstartsmidler i Nasjonal Transportplan 2018-2029. Denne transportplanen ble lagt frem av en regjering bestående av Høyre og Frp og i nært samarbeid med Krf og Venstre, og med en samferdselsminister fra Frp. NTP 2018-2029 og prioriteringen av E39 Ålesund-Molde inkl Møreaksen fikk en bred oppslutning ved behandlingen i Stortinget i juni 2017.

I forslaget til NTP 2022-2033 følger regjeringen opp og prioriterer hele strekningen E39 Ålesund-Molde inklusive Møreaksen. I første periode er det satt av 2,5 mrd i statlige midler og resten i andre periode. Det gjør det mulig å starte opp i 2023/24. Det er forventet at denne prioriteringen vil få bred tilslutning når Stortinget skal behandle NTP i juni.

Planprosessene knyttet til de forskjellige delstrekningene pågår. For selve fjordkryssingen foreligger det en reguleringsplan. For strekningene på begge sider pågår reguleringsarbeid. Sve forsøker også å koble E39 Ålesund-Molde med bypakken i Molde. Utbygging av E39 er ikke betinget av en bypakke i Molde, og det er heller ikke prioritert midler til bypakke i Molde i NTP 2022-2033.

Må samle oss

Jeg har gjennom dette innlegget forsøkt å gi en kort oppsummering av de prosessene og beslutningene som ligger til grunn for arbeidet med E39 og Møreaksen. Sve forsøker gang etter gang å skape motsetninger og så tvil om de beslutningene som er gjort. Det er det ingen grunn til, og Frp har vært en del av disse beslutningene både i regjering og i Stortinget. Nå er det på tide å samle seg om de prosjektene vi har fått gjennomslag for i Møre og Romsdal.

Kommentarer til denne saken